مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
انتصاب دکتر زویا طاهرگورابی به عنوان مدیر اجرایی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/6 | 
ضمن تشکر صمیمانه از زحمات جناب آقای دکتر بهزاد مصباح زاده، "دکتر زویا طاهر گورابی" به عنوان مدیر اجرایی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند منصوب گردید.
شرح وظایف مدیر اجرایی مجله
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.74.fa
برگشت به اصل مطلب