دوره 16، شماره 4 - ( زمستان 1388 )                   جلد 16 شماره 4 صفحات 32-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی دانشکده، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، rezamood@yahoo.com
چکیده:   (14927 مشاهده)

  زمینه و هدف: ناهنجاری‏های اسکلتی- عضلانی از جمله عوامل مؤثر بر روی فعالیت جسمانی می‏باشند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان چابکی، سرعت و توان دانش‏آموزان پسر دارای چرخش خارجی پا در دو گروه 0-6 درجه، 16-23 درجه، (چرخش به میزان غیر طبیعی) و گروه 7-15 درجه (میزان طبیعی) انجام شد.

  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، زاویه چرخش به خارج پا در 300 نفر از دانش‏آموزان 12-14 ساله شهر بیرجند در سال 1387 با استفاده از روش ترسیم نقش کف پا اندازه‏گیری شد. 30 نفر از کلّ دانش‏آموزان با میزان طبیعی چرخش پا به صورت تصادفی از بین کلّ دانش‌آموزان با چرخش طبیعی پا انتخاب شدند و دو گروه 30 نفری دیگر با استفاده از روش همسان‏سازی فرد به فرد از نظر سن، قد و وزن با گروه اول، انتخاب شدند. برای اندازه‏گیری میزان چابکی، سرعت و توان به ترتیب از آزمون دوی رفت و برگشت 9×4 متر، دوی 45 متر و آزمون پرش طول جفتی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل، از نرم‏افزار SPSS و آزمون آماری ANOVA در سطح معنی‏داری 05/0=α استفاده شد.

  یافته‌ها: میانگین میزان توان و چابکی در سه گروه مورد مطالعه اختلاف آماری معنی‏داری را نشان نداد (05/0>P). مقایسه میانگین زمان سرعت در سه گروه آزمودنی نشانگر وجود اختلاف معنی‏داری بود (02/0=P). نتایج آزمون توکی نشان داد که اختلاف مشاهده شده در میانگین سرعت، تنها بین دو گروه با چرخش طبیعی و گروه 16-23 درجه معنی‏دار می‏باشد (012/0=P).

  نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‏دست آمده از این تحقیق می‏توان اظهار داشت که برخورداری از چرخش خارجی طبیعی پا عامل مهمّی در سرعت دانش‏آموزان است؛ هر چند که در توان و چابکی قابل توجه نمی‏باشد.

واژه‌های کلیدی: چابکی، سرعت، توان، چرخش پا به خارج
متن کامل [PDF 182 kb]   (4125 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: ارتوپدي
دریافت: 1388/9/23 | پذیرش: 1394/12/20 | انتشار الکترونیک: 1394/12/20