جلد 25 - ویژه نامه آموزش پزشکی 1397                   جلد 25 - ویژه نامه آموزش پزشکی 1397 صفحات 37-45 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه میکروب‌شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
2- گروه پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران ، Masoud.Yousefi@bums.ac.ir
3- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثّر برسلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
4- گروه پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
5- گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
چکیده:   (6608 مشاهده)
زمینه و هدف: در دوره جدید تکنولوژی‌های نوین آموزش الکترونیکی، مدل‌های آموزش میکروب‌شناسی نیز دچار تحوّل شده‌اند. استفاده از کلیپ ‌های چندرسانه‌ای در کلاس درس برای بهبود کیفیت یادگیری میکروب‌شناسی، به‌عنوان یک موضوع مورد بحث مطرح می‌باشد. در مطالعه حاضر تأثیر آموزش مبتنی بر کلیپ بر میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان در طی دوره آموزش درس میکروب‌شناسی بررسی گردید.
روش تحقیق: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 69 نفر از دانشجویان کارشناسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که واحد درسی میکروب‌شناسی را انتخاب نموده بودند، در قالب دو گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه مورد، آموزش به‌صورت ترکیبی و مبتنی بر اسلاید، پاورپوینت و نمایش کلیپ انجام شد؛ در حالی که در گروه کنترل، آموزش فقط مبتنی بر پاورپوینت ارائه گردید. میزان رضایتمندی و نیز میزان یادگیری دانشجویان، به‌ترتیب با استفاده از یک پرسشنامه محقّق‌ساخته و برگزاری آزمون علمی در میان‌ترم و پایان‌ترم سنجش شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میزان یادگیری در گروه مورد (ارائه سخنرانی با پاورپوینت در ترکیب با نمایش کلیپ) به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه کنترل (ارائه سخنرانی با پاورپوینت) بیشتر بود. میانگین نمره رضایتمندی دانشجویان برای تدریس مبتنی بر اسلاید 4/31±25/32 و برای تدریس ترکیبی 3/21±25/48بود که این اختلاف از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (0/85P=).
نتیجه‌گیری: ارائه کلیپ‌های چندرسانه‌ای به دانشجویان در دوره‌های درسی میکروب‌شناسی می‌تواند باعث افزایش قابل ملاحظه‌ یادگیری نسبت به روش‌های تدریس رایج گردد. آموزش مبتنی بر کلیپ‌ به‌عنوان بخش اصلی محتوای یادگیری در آموزش دروس میکروب‌شناسی، پیشنهاد می‌گردد.
 
متن کامل [PDF 879 kb]   (1617 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: 1396/11/28 | پذیرش: 1397/1/21 | انتشار الکترونیک: 1397/6/14