راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان
اهداف و زمینه ها:
مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (JBUMS) از سال ۱۹۹۳ تاکنون بصورت فصلنامه منتشر میگردد و با طیف گسترده ای از موضوعات علمی پزشکی مرتبط می باشد. مقالات این مجله بصورت رایگان و به زبان فارسی-انگلیسی در دسترس عموم می باشد. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با هدف انتشار بالاترین کیفیت مقالات از جمله مقالات از بالینی و علمی در مورد همه جنبه های علوم پزشکی می باشد.  همچنین این مجله شامل مقالات مرتبط با یافته های تحقیق، ارزیابی های فنی و بررسی ها است. علاوه بر این، این مجله محفلی برای تبادل اطلاعات در مورد همه جنبه های علوم پزشکی از جمله مسائل  مربوط به آموزش و پرورش را نیز فراهم می کند.
دسته بندی مقالات:
مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عناوین زیر را می پذیرد:
الف- مقالات اصیل پژوهشی: شامل گزارش های علمی از پژوهش های علمی می باشند. این مقالات شامل چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، مواد و روشها، نتایج، بحث، نتیجه گیری، تقدیر و تشکر و بخش منابع است. قالب آن تا ۲۵۰ کلمه بصورت چکیده ساختاری بوده و تعداد منابع آن از ۳۰ منبع بیشتر نباشد.
ب- مقالات مروری: شامل مطالعه کلی یک موضوع علمی جدید می باشند. در صورت ارائه توسط متخصصان واجد شرایط و تجارب پژوهشی و مرتبط در زمینه مربوطه، این مقالات مروری قابل چاپ خواهند بود. نویسنده مسئول مقاله مروری باید یکی از نویسندگانی باشد که حداقل سه مقاله منتسب به آنان در بخش منابع موجود باشد و دارای H-Index بالاتر از ۱۰ باشد. تعداد منابع نباید کمتر از ۳۰ مورد باشد. این مقالات شامل چکیده است که البته چکیده دراین نوع مقالات بدون ساختارمی باشد. مقدمه، روشها (این بخش شامل روشهای دسترسی به همه منابع مرتبط و تعداد آنان شامل هر نوع کتاب، مجله، صفحه وب و غیره)، بحث، نتیجه گیری و منابع می باشد.
ج- مقالات گزارش موردی: اینگونه مقالات تنها درصورتی منتشر می گردند که گزارش مورد توجه واستثنایی بوده و باید موردی جدید و نادر را ارائه دهد. این مقالات شامل چکیده (بدون نیاز به ساختار)، مقدمه، ارائه پرونده، بحث، نتیجه گیری و منابع می باشد. اسناد و مدارک لازم از جمله ۱الی۴ تصویر، گزارش آسیب شناسی، گزارش آزمایشگاه و تصویربرداری باید در فایل ارسالی وجود داشته باشند.
د- مقاله کوتاه: تحولات قابل توجه تحقیقاتی در حال انجام در زمینه کهولت سن را توصیف می کنند و کمتر از مقالات اصلی حاوی داده های علمی است.. این مقالات باید شامل خلاصه مقاله (بدون نیاز به ساختار)، مقدمه، روش ها، بحث و منابع باشند.  همچنین باید تقریبا" شامل ۴ تصویر و جدول بوده و منابع آنان نیز بیش از ۱۵مورد نباشد.
نامه های به سردبیر: نظرات خوانندگان مجله در مورد مقالاتی است که اخیراً منتشر شده است. قالب آن حدود ۳ الی ۴ صفحه می باشد و فاقد جدول و تصاویر می باشد. تعداد کلمات چکیده در آن ۱۵۰ کلمه و تعداد منابع آن بیشتر از ۱۰ مورد نباشد.
ارسال مقاله:
نسخه خطی باید از طریق ارسال الکترونیکی و همراه با نامه ی تحریریه برای سردبیر ارسال گردد و در آن نویسنده مسوول، عنوان مقاله و نام نویسنده (ها) را بیان کرده و در آن تاریخ متعدد گردد که این نسخه پیش از این منتشر نگردیده است. درصورتی که نسخه خطی پیش از این برای مجله دیگری ارسال شده و نسخه خطی رد شده باشد، نویسندگان باید اطلاعات کامل را برای تجزیه و تحلیل مناسب ارائه دهند. متن باید به صورت پیوست و در قالب Microsoft Word ارسال شود. نسخه خطی باید در اندازه قلم حداقل ۱۲ نقطه و با فونت B-Lotus و فضای دو برابر خطوط با حاشیه روشن حداقل ۵/۲ سانتی متر در هر دو طرف تایپ شده باشد. جداول باید با فرمت Table طراحی شوند. تصاویر و جداول را در فایل های Microsoft Word به صورت اسکن، کپی یا عکس از آنها بارگذاری نکنید. تصاویر باید در قالب JPEG یا GIF ارسال شوند زیرا تصاویر با کیفیت بالا در تهیه  نسخه آنلاین مجله تاثیرگذار هستند.
تهیه نسخه های خطی:
مقالات باید بر اساس الگوی زیر تنظیم شوند. لطفاً توجه داشته باشید که صفحات یا بخش هایی که در الگوی زیر از آنان نام برده می شود باید در یک فایل باشند. اگر بارگذاری آنان در فایل های جداگانه پرهیز نمایید.
 1. صفحه عنوان: عنوان کامل نسخه خطی، نام تمام نویسندگان به همراه آخرین مدرک تحصیلی، دپارتمان یا موسسه ای که با آنها همکاری می کنند و همچنین آدرس مکاتبه به همراه شماره  تماس، ایمیل و شماره نمابر ذکر گردد.
 2. چکیده: کلیه مقالات اصیل پژوهشی باید دارای چکیده  دارای ساختار تا حداکثر ۲۵۰ کلمه باشند. این ساختار باید به صورت پیش زمینه و هدف، مواد و روش ها، نتایج و نتیجه گیری به همراه ۳ الی ۵ کلمه کلیدی باشد. کلمات کلیدی درانتشارخلاصه و فهرست سازی مقاله به نمایه ها کمک می کنند. از اصطلاحات و عناوین موضوع پزشکی که در (MeSH) فهرست شده است استفاده نمایید. (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) نویسندگان باید به این نکته توجه داشته باشند که چکیده مقاله ی آنان مطالب موجود در مقاله را به طور دقیق منعکس کند.
 3.  مقدمه: این بخش باید هدف و اساس مطالعه را بصورت خلاصه بیان نماید. در این بخش از مرور موضوع به طور گسترده و یا بیان داده ها و نتیجه مطالعه پرهیز نمایید.
 4.  مواد و روش ها: این بخش باید شامل روش دقیق مشاهده یا آزمایش باشد. در صورت استفاده از دستگاه، نام و آدرس سازنده آن باید در پرانتز ذکر گردد. اگر روش مقاله شما قبلا استفاده شده است با ذکر منبع آن را ارجاع دهید و اگر روشی جدید است در مورد آن اطلاعات کافی ذکر نمایید تا سایر نویسندگان قادر باشند از آن استفاده نمایند. در صورت استفاده از دارو، باید نام عمومی، دوز مصرف و روش تجویز آن ذکر شود. برای سن بیمار، باید جنس با میانگین سنی انحراف معیار ذکر شده باشد. روش آماری مورد استفاده و هر برنامه ی رایانه ای عمومی مورد استفاده باید مشخص و ذکر شوند. سیستم اطلاعات مورد استفاده نیز باید به روشنی ذکر شوند.
 5.  نتایج: باید به صورت متن، جداول و تصاویر ارائه شوند. محتوای جداول نباید  در متن تکرار شوند. درعوض می توانید  با ارجاع به شماره جدول به آنان رجوع شود. مقالات طولانی ممکن است برای روشن کردن مطالب خود به برخی از عناوین فرعی در بعضی از بخشها (خصوصاً بخشهای نتایج و بحث) نیاز داشته باشند.
 6.  بحث: این بخش باید بر یافته های حاضر و تغییرات یا شباهت ها با سایر کارهای انجام شده در این زمینه توسط متخصصان دیگر تأکید نماید. جزییات داده ها نباید دوباره در این بخش تکرار شوند. همچنین باید بر جنبه های جدید و مهم مطالعه و نتیجه گیری های بعدی تأکید گردد و ذکر گردد که آیا فرضیه ذکر شده در مقاله صحیح یا نادرست است و یا نتیجه ای حاصل نمی شود.
 7.  نتیجه گیری: باید شامل نتیجه نهایی تحقیق باشد.
 8.  تقدیر و تشکر: همه مشارکت کنندگان در نگارش مقاله که معیارهای تألیف را ندارند باید در بخش تقدیرنامه قرار بگیرند. همچنین باید شامل افرادی باشد که کمک فنی، کمک نوشتاری و افرادی که ریاست دپارتمان و یا فقط پشتیبانی عمومی را ارائه می دهند. حمایت مالی و مادی نیز باید تأیید و تصدیق شوند.
 9. جداول: این موارد باید به تعداد محدود همراه با شرح تصاویر در بالای آن ارائه شوند. جداول را بصورت عکس ارسال نکنید. مطالب توضیحی را باید در پاورقی قرار دهید و از بیان آنان در عنوان خودداری بفرمایید.
 10. تصاویر:  تصاویرباید به تعداد محدود، با کیفیت بالا و در صفحاتی دیگر بصورت جداگانه قرار بگیرند. محل قرارگیری زیرنویس تصاویر نیز در زیر آن باید باشد. داده های مشابه نباید به طور همزمان در جداول، تصاویر و در متن ارائه شوند.
 11. منابع: کلیه نسخه های خطی باید با منابع مربوطه همراه باشند. نویسنده باید با جستجوی و بررسی صحیح، از عنوان مطالعات منتشر شده محلی و صحت آنان اطمینان حاصل نماید. این احتمال وجود دارد که ویراستار و یا داوران قادر به بررسی صحت تمام استنادات نباشند. برای به حداقل رساندن این چنین خطاهایی، نویسنده باید منابع موجود درمقاله با بررسی اسناد اصلی تأیید نماید.
الف- تعداد منابع برای مقالات مختلف به شرح ذیل می باشد:
 • مقاله اصیل پژوهشی: حداکثر ۳۰ رفرانس
 • مقاله کوتاه: حداکثر ۱۵ رفرانس
 • انواع نامه به سردبیر: حداکثر ۱۰ رفرانس
ب- از ذکر منابعی که پایان نامه هستند و منابع مربوط به همایش ها و کنگره ها به عنوان رفرانس خودداری گردد. همچنین حداکثر یک کتاب به عنوان رفرانس پذیرفته شود.
ج- لینک DOI و یا هایپرلینک صفحه رفرانس درج گردد.
د- سال انتشار منابع مربوط به ۵ سال اخیر باشد.
ه- از درج سایت به عنوان رفرانس خودداری گردد، مگر سایت های خاص مانند: WHO, CDC و ...

 1. منابع باید اطلاعات زیر را در مدلهای ارائه شده به شرح زیر ارائه دهند:
الف - مقاله: نام خانوادگی و حروف اول نویسندگان (در مورد هفت نویسنده یا بیشتر، نام شش نویسنده اول و به دنبال آنها ذکر شده است)، عنوان مقاله، عنوان مجله [به اختصار مطابق با Index Medicus (لیست چاپ شده سالانه در شماره ژانویه Index Medicus را ببینید) و اگر مجله ای در فهرست Medicus ذکر نشده است، نام آن باید به طور کامل نوشته شود. سال انتشار؛ جلد (شماره شماره): صفحات مرتبط.
به مثال ذکر شده توجه نمایید:
Gill IS, Higginson LA, Maharajh GS, Keon WJ. Early and follow-up angiography in minimally invasive coronary bypass without mechanical stabilization. Ann Thorac Surg. ۲۰۰۰; ۶۹(۶): ۵۶-۶۰.
 ب) فصلی از یک کتاب: نام خانوادگی و حروف اول نویسندگان بخش، عنوان فصل، نام خانوادگی و حروف اول نویسندگان کتاب، عنوان کتاب  توالی انتشار، شهر نشر، ناشر، سال انتشار، صفحات مرتبط.
به مثال ذکر شده توجه نمایید:

Philips SJ, Whisnant. Hypertention and Stroke. In: Laragh JH, Brenner BM. (eds.) Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis Management. ۲nd edition. New York: Raven Press; ۱۹۹۵. pp: ۴۶۵-۷۸.

پ) کتاب: نام خانوادگی و حروف اول نویسندگان، عنوان کتاب، توالی انتشار، شهر نشر، ناشر، سال انتشار، صفحات مرتبط.
به مثال ذکر شده توجه نمایید:
Edelman CL, Mandle CL. Health Promotion Throughout the Life Span. ۱st. ed. St.Louis: Mosby; ۱۹۹۸, pp:۴۲-۴۷.

 1. نویسنده (های) مسوول نیز باید ذکر شوند. آنها با ۳ روش بصورت آزادانه ارائه می شوند.
الف) اختصارات و نمادها: فقط از اختصارات استاندارد استفاده کنید. از استفاده ی آنان در عنوان و چکیده خودداری نمایید. اصطلاح کاملی که بصورت مخفف در متن استفاده می گردد باید قبل از اولین استفاده بصورت کامل در متن بیان گردد، مگر اینکه واحد اندازه گیری استاندارد باشد.
ب- دستورالعمل های اخلاقی: ملاحظات اخلاقی باید در بخش مواد و روش ها رعایت شود. ۱) لطفاً اعلام گردد که رضایت آگاهانه از همه شرکت کنندگان بزرگسال  بالغ و یا از والدین یا سرپرستان قانونی افراد زیر سن قانونی گرفته شده است. نام هیئت مدیره که بررسی نهادی پروژه را تأیید کرده است ذکر و درج کنید.
۲) لطفا" در متن ذکر گردد که نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشی مطابق با دستورالعملهای ملی بهداشت و برای استفاده انسانی از حیوانات آزمایشگاهی، موسسه یا آژانس شماست.
۱۳- تعارض منافع: نویسندگان باید هرگونه منبع مالی و منافع احتمالی تعارض، مانند دریافت وجوه یا هزینه توسط افراد و یا نگهداری سهام در سازمانی را که ممکن است از طریق انتشار مقاله شما سود یا ضرر متحمل شوند را تأیید و اعلام کنند. اعلام علاقه رقابتی منجر به رد خودکار مقاله نمی شود ، اما ما می خواهیم از آن آگاه شویم. اعلام علاقه به رقابت منجر به عدم پذیرش مقاله شما بصورت خودکار نمی شود و فقط جهت اطلاع  و آگاهی ما از آن می باشد.
 1. هزینه انتشار: هیچ هزینه ای برای انتشار مقالات در این مجله از شما دریافت نمی گردد.
 2. روند بررسی همتا: تمام نسخه های خطی مقالات محرمانه در نظر گرفته می شوند. این نسخ حداقل توسط ۳ داور بصورت ناشناس که توسط هیئت تحریریه انتخاب شده اند، مورد بررسی و داوری قرار می گیرند. نویسنده مسوول مقاله، در اسرع وقت از تصمیم سردبیر در مورد پذیرش، رد یا نیاز به اصلاحات  مقاله مطلع می شود. اگر نسخه خطی مطابق با معیارهای مندرج دراین دستورالعمل کاملاً مورد قابل قبول واقع شود برای شماره بعدی موجود برنامه ریزی شده است.

چک لیست نهایی
نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که قبل از ارسال نسخه خطی برای انتشار، به موارد زیر توجه نمایید:
 1. عنوان باید حاوی عنوان، نام نویسنده اصلی و سایر نویسندگان، مدارک تحصیلی، مشخصات و موسساتی باشد که به آنها وابسته هستند و آدرس پستی برای مکاتبات آینده، آدرس پست الکترونیکی، تلفن و شماره نمابر باشد.
 2. چکیده ساختارمند حداکثر در قالب ۲۵۰ کلمه باشد.
 3. منابع مقاله همان طور که در بخش دستورالعمل برای نویسندگان ذکر شده، اعمال شوند.
 4. از عناوین جداول، تعداد آنها و زیرنویس تصاویر اطمینان حاصل کنید. اگر اطلاعاتی از این موارد در متن مقاله ذکر شده است از تکرار آنان در جداول خودداری فرمایید.
 5.  تصاویر به همراه زیرنویس آنان عنوان شده باشد.
 6. بیان منبع یا منابع تأمین بودجه، تضاد در منافع در صورت وجود علاوه برداشتن کد اخلاق از کمیته اخلاق مربوطه / هیئت بررسی موسسه مربوطه.
 7. فایل تعهدنامه که به امضای همه نویسندگان رسیده باشد، در قسمت فایل ضمیمه درج گردد.

دفعات مشاهده: 9693 بار   |   دفعات چاپ: 1724 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 238 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Birjand University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb