جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای قناد کافی

محمدحسن نمایی، مسعود ضیایی، ملکناز قناد کافی،
دوره 16، شماره 2 - ( تابستان 1388 )
چکیده

  زمینه و هدف: سالمونلا یکی از باکتری‏های بیماریزای مشترک بین انسان و طیور در سراسر دنیا است. موارد پراکنده عفونت ناشی از سالمونلا انتریتیدیس در پی مصرف تخم مرغ بروز می‏کند که از آن به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی یاد کرده‏اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آلودگی تخم مرغ‏های محلی عرضه شده در شهر بیرجند به باکتری سالمونلا انجام شد.

  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی مقطعی، تخم مرغ‏های محلی خام سطح شهر بیرجند از نظر آلودگی سالمونلایی مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد 500 تخم مرغ از فروشگاه‏های سطح شهر خریداری شد. جهت بررسی آلودگی تخم مرغ‏ها، هم پوسته و هم محتویات آن به روش استاندارد کشت داده‏ شدند. جهت تشخیص قطعی سالمونلا از آزمایشات دقیق‏ بیوشیمیایی، سروتایپینگ و PCR استفاده شد.

  یافته‌ها: از مجموع 500 تخم ‏ مرغ مورد بررسی، سه تخم مرغ (6/0%) آلوده به باکتری سالمونلا بودند. از این سه مورد، در دو تخم مرغ، آلودگی به باکتری سالمونلا تنها در پوسته وجود داشت، در حالی ‏ که تخم مرغ سوم، هم پوسته و هم محتویات آن به باکتری سالمونلا آلوده بود.

  نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این طرح، میزان آلودگی تخم مرغ‏های محلی عرضه شده در بیرجند 6/0% معادل یک در 165 تخم مرغ است. این میزان مشابه نتایج مطالعات دیگر در شهرهای شیراز، تهران و مشهد می‏باشد. با توجه به وجود آلودگی سالمونلایی در تخم مرغ‏های محلی، پختن مناسب آنها قبل از مصرف ضروری است.


محمد صدیق عطایی بجد، راضیه حنفی بجد، ملکناز قناد کافی، محمد حسن نمائی،
دوره 21، شماره 3 - ( پاييز 1393 )
چکیده

زمینه و هدف: در منابع طبّ سنتی، آثار بی‌شماری از جمله اثر ضدّ باکتریایی برای عصاره گل سرخ (گلاب) ذکر شده است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ضدّ میکروبی چند گلاب صنعتی موجود در بازار و عصاره آبی گل سرخ و مقایسه آن با روغن گل سرخ انجام شده است. روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، اثر ضدّ میکروبی پنج نوع گلاب صنعتی استاندارد موجود در بازار با غلظت‌های 1، 10، 25، 50، 75 و100 درصد، عصاره آبی گل سرخ با غلظت‌های 2/0، 2، 5، 10، 15 و mg/ml20 و روغن گل سرخ با غلظت‌های 10، 5، 5/2، 1 و µl/ml1/0 بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس‌اورئوس، انتروکوکوس‌فکالیس، اشریشیاکلی و پسودوموناس‌آئروژینوزا و مخمّر کاندیدا آلبیکنس، به روش براث ‌میکرو دایلوشن بررسی شد. یافته‌ها: در این مطالعه، هیچ‌کدام از غلظت‌های گلاب،‌ رشد هیچ‌یک از میکروارگانیسم‌های مورد مطالعه را مهار نکرد. عصاره گل سرخ و روغن گل سرخ، هیچ‌کدام اثر مهاری بر روی پسودوموناس‌آئروژینوزا نداشت. حدّاقل غلظت مهاری عصاره گل سرخ در استافیلوکوکوس‌اورئوس mg/ml8، اشریشیاکلی و انتروکوکوس‌فکالیس mg/ml6 و کاندیدا mg/ml4 به‌دست آمد؛ همچنین حداقل غلظت مهاری روغن گل سرخ نیز در استافیلوکوکوس‌اورئوس و اشریشیاکلی µl/ml10، انتروکوکوس فکالیس µl/ml5 و کاندیدا µl/ml1 به‌دست آمد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، می‌توان از اثرات ضدّ باکتریایی و ضدّ قارچی عصاره آبی گل سرخ و روغن گل سرخ برای کنترل عوامل عفونی بهره برد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Birjand University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb