جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای باهنر

دكتر فیروزه سجادی، دكتر نوشین محمدی فرد، دكتر علیرضا خسروی، دكتر احمد باهنر، دكتر مریم مقرون، دكتر مریم فتحی، دكتر حسن علیخاصی،
دوره 15، شماره 2 - ( تابستان 1387 )
چکیده

زمینه و هدف: بیماریهای غیرواگیر بخصوص بیماریهای قلبی- عروقی یک مشکل مهم بهداشتی در تمام جوامع می‌باشد. از طرفی بهترین راه برای پیشگیری از این بیماریها، اصلاح شیوه زندگی است که در این میان نقش تغذیه صحیح بسیار مهم است. با توجه به اهمیت و نقش کارکنان بهداشتی برای آموزش تغذیه صحیح به جامعه جهت اصلاح شیوه زندگی، مطالعه حاضر با هدف تعیین دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای کارکنان بهداشتی در مورد پیشگیری از بیماریهای قلبی- عروقی انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 1421 نفر از کارکنان بهداشتی شامل پزشک، کارشناس، کاردان، بهورز و رابط بهداشتی انتخاب شدند. آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای افراد توسط پرسشنامه کتبی تعیین گردید. وضعیت تغذیه‌ای کارکنان بهداشتی توسط یک پرسشنامه بسامد خوراک تعیین شد و میانگین بسامد مصرف مواد غذایی در هفته بین گروه‌های شغلی کارکنان بهداشتی با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و در سطح معنی‌داری 05/0P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فراوانی کارکنان بهداشتی نسبت به عملکرد صحیح تغذیه نیز از طریق آزمون Chi-Square محاسبه شد. یافته‌ها: میزان نمره آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی به ترتیب 7/17±43 و 2/31±3/59 از 100 نمره می‌باشد. آگاهی و نگرش و عملکرد پزشکان به طور معنی‌دار نسبت به سایر کارکنان بیشتر بود (05/0P<). پزشکان به طور معنی‌داری از عملکرد تغذیه صحیحی نسبت به سایر کارکنان بهداشتی برخوردار بودند (05/0P<). نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه، به نظر می‌رسد آگاهی و نگرش بالا و عملکرد صحیح‌تر پزشکان نسبت به سایر گروهها، با بالا بودن سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی و اجتماعی این افراد نسبت به سایر گروههای بهداشتی مرتبط باشد؛ از سویی عملکرد صحیح کارکنان در اطلاع‌رسانی به مردم درباره برخی از گروههای اصلی مواد غذایی ضعیف است؛ بنابراین با توجه به اهمیت نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریهای قلبی- عروقی، توجه بیشتر به آموزش تغذیه به کارکنان بهداشتی ضروری است.

صفحه 1 از 1 -     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Birjand University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb