مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
راهنمای نویسندگان

  مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به منظور گسترش و اعتلای سطح دانش و پژوهش اصیل در زمینه‌های گوناگون دانش پزشکی و رشته‌های وابسته به آن انتشار می‌یابد. این مجله، مقالات اصیل پژوهشی (Original Articles) ، مقالات مروری (Review Articles) ، گزارش مورد (Case Reports) و نامه به سردبیر
(Letter to the Editor) را برای چاپ می‌پذیرد.

  در مقالات مروری می‌بایست نویسنده در آن موضوع، تخصص و ورزیدگی کافی داشته و دست کم به سه مقاله چاپ شده خود در مجلات معتبر علمی، در ارتباط به همان موضوع، اشاره کرده باشد.

  گزارش مورد باید از یک بیماری نادر و حاوی پیامی جذاب بوده و تشخیص آن با اقدامات فرابالینی تایید شده باشد. این نوع مقاله باید حاوی مقدمه، تاریخچه کوتاهی از بیماری، شرح حال کامل بیمار، یافته‌های بالینی، نتایج اقدامات پاراکلینیک و منابع باشد؛ به نحوی که در مجموع از ۱۵۰۰کلمه تجاوز نکند. نویسندگان مقاله گزارش مورد حداکثر سه نفر باشند.

  مقاله کوتاه گزارش علمی است که در برگیرنده یافته‌های مهم و یا پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه‌های علمی و ارزیابی روش‌های رایج است. همچنین می‌تواند گزارشی از یک مطالعه کوتاه اما با کیفیت بالا و ارزشمند را شامل گردد. این مقالات حداکثر در ۳ الی ۴ صفحه چاپی تهیه شده و کل تعداد جداول و یا نمودارهای آن نبایستی از ۳ عدد و تعداد منابع از ۱۰ عدد تجاوز کند. ضمناً دارای خلاصه فارسی و انگلیسی غیر ساختاری کوتاه می‌باشد. ضمناً مقالات صرفاً توصیفی و یا توصیفی همبستگی در صورت تأیید هیأت تحریریه و کمیته داوران به صورت مقاله کوتاه قابل پذیرش خواهند بود.

  نامه به سردبیر نوعی مقاله بوده که تنها با مجوز سر دبیر مجله پذیرفته می شود. موضوع این مقاله معمولاً تحلیل مجدد مقاله‌ای که قبلاً چاپ شده باشد یا گزارش کوتاهی از یافته‌های پژوهشی اخیر را در برگیرد است. این مقاله حداکثر در ۲ تا ۳ صفحه چاپی، فاقد هرگونه شکل و جدول، تنها دارای خلاصه فارسی ۱۵۰ کلمه‌ای و حداکثر ۵ رفرانس معتبر می‌باشد.

  شایسته است نویسندگان محترم، نکات زیر را هنگام تهیه و ارسال مقاله رعایت نمایند:

  ۱- مقاله از طریق پایگاه الکترونیکی مجله به آدرس: http://journal.bums.ac.ir ارسال گردد.

  ۲- نامه‌ای به امضای نویسنده (نویسندگان) مبنی بر این که مقاله ارسالی در مجلات داخل کشور پذیرفته نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز همزمان، برای مجله دیگری ارسال نگردیده است و در ضمن، تا گرفتن پاسخ نهایی از این مجله، مقاله برای نشریه‌ای دیگر ارسال نخواهد شد، به آدرس الکترونیکی مجله ارسال گردد.

  ۳- مقاله به صورت یک خط درمیان (فاصله سطرها مناسب و حاشیه هر سمت ۵/۲ سانتیمتر) و با نرم‌افزار Word ۲۰۰۳با قلم B Mitra ، اندازه ۱۴، با رعایت کامل اصول آیین نگارش فارسی حروفچینی (تایپ) شده باشد.

  ۴- نحوه ارائه متن مقاله:

  الف) صفحه عنوان : عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، بخش یا بیمارستان محل خدمت، رتبه علمی و عنوان دانشگاهی، دانشکده، دانشگاه، شهر، آدرس پستی و آدرس پست الکترونی کی (e-mail) ، تلفن و نمابر (به فارسی و انگلیسی) ذکر شود. در این صفحه می‌بایست نویسنده مسؤول جهت پیگیری روند بررسی مقاله مشخص شده باشد.

  در صورتی که مقاله حاصل یک طرح مصوب باشد بایستی شماره و تاریخ تصویب طرح و منبع حمایت کننده آن مشخص شود. در صورتی که مقاله حاصل پایان نامه باشد، ارسال صفحه اول پایان نامه ضروری است.

  ب) چکیده : باید حداکثر ۲۵۰ کلمه باشد و در مقالات اصیل پژوهشی حاوی قسمتهای زمینه و هدف، روش تحقیق، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی باشد. در انتها آوردن واژه‌های کلیدی متناسب الزامی است. در این راستا استفاده از ۳ تا ۵ واژه با مراجعه به عناوین مباحث پزشکی (MeSH) در ایندکس مدیکوس توصیه می‌شود. ارسال چکیده مقاله به هر دو زبان فارسی و انگلیسی در صفحه‌ای جداگانه الزامی است.

  ج) متن: شامل مقدمه، روش تحقیق، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری و تقدیر و تشکر است. تعداد صفحات متن نباید از حداکثر ۱۰ صفحه ۱۸ سطری تجاوز نماید. شماره منابع در متن به ترتیب استفاده در داخل پرانتز آورده شود. کل مقاله نباید از ۲۵۰۰ کلمه بیشتر باشد. مقالات مروری که مطالب آموزشی نوینی دربر داشته باشد، ممکن است بیش از ۲۵۰۰کلمه باشد.

  د) جداول و نمودارها: تعداد جداول و نمودارها باید متناسب با حجم مقاله باشد (حدود ۲ تا ۴ جدول)، از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات و داده‌های آنها در متن مقاله به طور کامل اشاره شده است، اجتناب گردد. جداول باید دارای عنوان کامل باشند و همانند متن اصلی با نرم‌افزار Word ۲۰۰۳/۲۰۰۷ تایپ شده باشند. چیدمان ستون های جدول بصورت راست چین بوده و با اعداد فارسی حروفچینی شوند. نمودارها نیز باید دارای عنوان کامل باشند و برای رسم آنها از نرم‌افزار Excle ۲۰۰۳/۲۰۰۷ استفاده شود. همچنین در صفحات جداگانه شماره‌گذاری شوند.

  هـ) عکس‌ها: در مورد عکس‌هایی که از بیماران تهیه شده است، پوشاندن بخشهایی که مشخص‌کننده هویت بیمار است، الزامی است. عکس‌ها باید از کیفیت مطلوبی ( Resolution ۳۰۰ dpi ) برخوردار باشند. ارسال فایل رایانه‌ای مربوطه ضروری است.

  و) اصطلاحات انگلیسی: جهت بیان اصطلاحات انگلیسی از معادل فارسی استفاده گردد و سپس اصطلاح انگلیسی مربوطه به صورت زیرنویس در پایین صفحه آورده شود.

  ز) شیوه نگارش منابع: منابع می‌بایست حداکثر ۲۵ مورد بوده که بر حسب اشاره در متن و با اعداد فارسی مرتب گردند. لازم است تمام منابع به زبان انگلیسی ارائه شوند؛ در مورد مقالاتی که به زبان فارسی هستند، می‌توانید با مراجعه به نسخه الکترونیکی مقاله در پایگاه‌های الکترونیکی از جمله پایگاه مجله مورد نظر یا پایگاه‌های ایران مدکس (http://www.iranmedex.com) ، مگ‌ایران (http://www.magiran.com) ، اطلاعات جهاد دانشگاهی (http://www.sid.ir) و ... اطلاعات لازم را دریافت فرمایید؛ دقت شود که در این موارد ترجمه شخصی قابل قبول نمی‌باشد. لازم است در آخر منابع فارسی که به انگلیسی ارائه می‌شوند، عبارت [Persian] ذکر شود.

  مجله: اسامی نویسندگان. عنوان مقاله. عنوان اختصاری مجله. سال؛ دوره (شماره): صفحه. مثال:

  - Gill IS, Higginson LA, Maharajh GS, Keon WJ. Early and follow-up angiography in minimally invasive coronary bypass without mechanical stabilization. Ann Thorac Sug. ۲۰۰۰; ۶۹ (۶): ۵۶-۶۰.

  * هنگام ذکر اسامی نویسندگان، مشخصات شش نویسنده اول به طور کامل نوشته شده و پس از آن به عبارت «و همکاران» یا « et al » اشاره شود.

  کتاب: اسامی نویسندگان. عنوان کتاب. محل نشر: ناشر؛ سال. مثال:

  - Edelman CL, Mandle CL. Health Promotion Throughout the Life Span. ۱st. ed. St.Louis: Mosby; ۱۹۹۸.

  فصلی از یک کتاب: اسامی نویسندگان فصل مورد نظر. عنوان فصل. اسامی نویسندگان یا ویرایش‌کنندگان کتاب. عنوان اصلی کتاب. محل نشر: ناشر؛ سال. شماره صفحه. مثال:

  -Philips SJ, Whisnant. Hypertention and Stroke. In: Laragh JH, Brenner BM. (eds.) Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis Management. ۲nd ed. New York: Raven Press; ۱۹۹۵. pp: ۴۶۵-۷۸.

  ترجمه کتاب: اسامی نویسندگان اصلی کتاب. عنوان کتاب. اسامی مترجمین (بعد از ذکر Translated by: ). محل نشر: ناشر؛ سال. شماره صفحه. مثال:

  - Longman SW. Medical Embryology. Translated by: Raeis Zadeh F. ۱st ed. Tehran: Teimoor Zadeh Publication: ۲۰۰۷. pp: ۱۰-۱۲ [Persian]

  مطالب کنفرانس:

  -Kimura J, Shibasaki H. (eds.) Recent advances in clinical neurophysiology. Proceeding of the ۱۰th International Congress of EMG and clinical neurophysiology; ۱۹۹۵; Oct ۱۵-۱۹, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; ۱۹۹۶.

  بیانیه کنفرانس:

  - Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privavy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDIINFO ۹۲. Proceeding of the ۷th World Congress on Medical Informatics; ۱۹۹۲ Sep ۶-۱۰; Geneva. Switzerland. Amsterdam: North-Holland; ۱۹۹۲: ۱۵۶۱-۶۵.

  مقالات منتشر نشده:

  - Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engal J Med. In press ۲۰۰۹.

  * منظور از «زیر چاپ (In press) » پذیرفته شدن رسمی مقاله در مجله یاد شده است و صرفاً ارسال مقاله (Submission) مجوز ذکر مقاله به عنوان مرجع نمی‌باشد.

  نسخه الکترونیکی مقاله:

  - Morse SS. Factors in the emengence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] ۱۹۹۵ Jan-Mar [cited ۱۹۹۶ Jun ۵];
۱ (۱): [۲۴ screens]. Available from: URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

  مونوگراف الکترونیکی:

  - CDI. Clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, Producers. ۲nd ed. Version ۲.۰. San Diego: CMEA; ۱۹۹۵.

  ۵- کلیه مقالات منطبق با شرایط فوق بلافاصله پس از دریافت، اعلام وصول و جهت ارزیابی برای داوران مجله ارسال خواهد شد. پس از بررسی نتایج داوری در هیأت تحریریه و در صورت کسب امتیاز لازم، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت و طی نامه ای، به اطلاع نویسنده محترم خواهد رسید.

  ۶- رعایت نکات اخلاقی در پژوهش در تحقیقات بالینی یا بر روی حیوانات ضروری است.

  ۷- تمام مطالعات کارآزمایی بالینی داخل و خارج کشور بایستی قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کارآزمایی‏های بالینی ایران IRCT به نشانی http://irct.ir به ثبت رسیده و کد مربوطه را به مجله اعلام نمایند.

  ۸- مسؤولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده از دیدگاه اخلاقی و حقوقی بر عهده نویسنده (نویسندگان) خواهد بود.

  ۹- شورای نویسندگان در پذیرش، رد، اصلاح و خلاصه نمودن مقالات آزاد است.

  ۱۰- چاپ و انتشار مطالب مجله با ذکر مأخذ مجاز می‌باشد.

  ۱۱- در صورت چاپ مقاله، مجله به تعداد نویسندگان برای نویسنده مسؤول ارسال خواهد شد.

  ۱۲- جهت اشتراک مجله، پس از تکمیل برگ اشتراک (پیوست مجله) آن را همراه فیش بانکی به نشانی دفتر مجله ارسال نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب