مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
انتصاب مدیر اجرایی مجله علمی دانشگاه مدیر اجرایی مجله علمی دانشگاه منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/30 | 
با حکم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیر اجرایی مجله علمی دانشگاه منصوب شد
 
به گزارش دفتر مجله علمی دانشگاه، طی حکمی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه؛ "دکتر محمدرضا خزدیر" به عنوان "مدیر اجرایی مجله علمی دانشگاه" منصوب شد.
همچنین از زحمات خالصانه سرکار خانم دکتر زویا طاهرگورابی صمیمانه قدردانی می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.82.fa
برگشت به اصل مطلب