مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
برگزاری همایش ملی نکوداشت پروفسور مهدی بلالی مود، پدر علم سم شناسی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/30 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.73.fa
برگشت به اصل مطلب