مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
فراخوان مقاله: انتشار ویژه نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱ | 

قابل توجه اساتید محترم

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارد، ویژه نامه اختصاصی با مضمون "آموزش علوم پزشکی" (Medical Education) منتشر نماید.

بدینوسیله از کلیه علاقمندان دعوت به عمل می آید، مقالات خود را از تاریخ: 1396/07/01 لغایت 1396/09/30 به وب سایت نشریه ارسال نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.72.fa
برگشت به اصل مطلب