مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
کتابچه خلاصه مقالات پنجمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت با محوریت سلامت سالمندان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/7 | 

کتابچه خلاصه مقالات پنجمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت با محوریت سلامت سالمندان

دریافت فایل کتابچه

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.71.fa
برگشت به اصل مطلب