مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
انتشار ویژه نامه "بیوشیمی و متابولیسم"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/9 | 

قابل توجه اساتید محترم

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارد، ویژه نامه اختصاصی با عنوان"بیوشیمی و متابولیسم" (Biochimistry & Metabolism) بصورت Fast Review (داوری سریع) منتشر نماید.

لذا از کلیه علاقمندان دعوت به عمل می آید، مقالات خود را حداکثر تا 25/11/1395 به وب سایت نشریه ارسال نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.70.fa
برگشت به اصل مطلب