مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
دریافت انواع مطالعات فتوکلینیک، مقالات بازآموزی و ...

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/26 | 

قابل توجه کلیه اساتید محترم

مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، از کلیه علاقمندان دعوت می نماید تا مقالات با نوع مطالعه فتوکلینیک، دارای امتیاز بازآموزی خود را ارسال نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.69.fa
برگشت به اصل مطلب