مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
برگزاری جلسه هیأت تحریریه مجله علمی دانشگاه با حضور پروفسور مهدی بلالی مود

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
پیرو پیشرفت های اخیر مجله علمی دانشگاه مبنی بر نمایه شدن در پایگاه های بین المللیAcademic KeysEMRO, DOAJ  جلسه هیأت تحریریه مجله دانشگاه با حضور دانشمند جهانی پروفسور مهدی بلالی مود، در تاریخ: 28/02/1395 در محل اتاق شورای معاونت تحقیقات برگزار گردید.
در این جلسه سیاست های کلی نشریه مطرح شد:
1-      ارتقاء سطح کیفی مجله علمی دانشگاه در جهت رسیدن به نمایه Scopus
2-       اصلاح ترکیب اعضای هیأت تحریریه مبنی بر حذف اعضای غیرفعال و افزودن اعضای جدید

3-      ادامه روند بررسی مجله علمی دانشگاه با شرایط فعلی (نام فعلی و به زبان فارسی) با رویکرد پیشرفت و اولویت پذیرش مقالات کارآزمایی بالینی و تجربی.

                       

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.65.fa
برگشت به اصل مطلب