مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
نمایه شدن مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایگاه های بین المللی Index Medicus , DOAJ و Academic keys

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

با تلاش و پیگیری های دست اندرکاران مجله علمی دانشگاه و حمایت مسئولین، این نشریه در پایگاه های بین المللی (Directory of Open Access Journals) Index Medicus (IMEMR) , DOAJ  و Academic keys نمایه شد.

موفقیت های اخیر، موجب افزایش میزان خوانده شدن (visibility) این مجله ایرانی می‌شود.

این موفقیت را به کلیه دانشگاهیان و پژوهشگران  گرامی بویژه مدیر مسئول، سردبیر، مدیر اجرائی، اعضای هیئت تحریریه محترم و تمامی دست اندرکاران مجله تبریک عرض نمائیم.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.62.fa
برگشت به اصل مطلب