مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
ضوابط انتشار مقالات کارآزمایی بالینی در نشریات علوم پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1388/9/24 | 

به منظور هماهنگی علمی و اخلاقی کارآزمایی‏های بالینی کشور، تمام مطالعات کارآزمایی بالینی داخل و خارج کشور در صورتی در نشریات پزشکی داخل کشور قابلیت چاپ و یا انتشار الکترونیک دارند که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کارآزمایی‏های بالینی ایران IRCT به نشانی http://irct.ir به ثبت رسیده باشد.

تبصره 1: از دی ماه سال 1388، انتشار و چاپ کارآزمایی بالینی منوط به ثبت آن در مراکز ثبت کارآزمایی‏های بالینی می‏باشد.

تبصره 2: کارآزمایی‏های بالینی که در داخل کشور انجام می‏شوند در صورت ثبت در خارج از کشور بایستی در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران هم ثبت شوند. این مورد شامل کارآزمایی‏های خارجی که در ایران انجام می‏شوند نیز می‏شود.

تبصره 3: مقالات کارآزمایی بالینی که در خارج از کشور انجام شده‏اند در صورت ثبت به موقع در یکی از مراکز ثبت کارآزمایی بالینی مورد تایید WHO در نشریات داخلی قابل چاپ است.

پی‏نوشت: در هنگام ارسال مقالات کارآزمایی بالینی به مجلات معتبر علمی پژوهشی کشور، بایستی شماره ثبت آن در متن مقاله ملحوظ شود.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.25.fa
برگشت به اصل مطلب