مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
اطلاعیه مهم پذیرش مقالات مجله علمی بیرجند

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ضمن تشکر از اساتید ارجمند به دلیل انتخاب مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به عنوان مجله دلخواه ، به اطلاع می رساند این نشریه به دلیل وجود حجم زیاد مقالات توصیفی آماده چاپ ، مقالات توصیفی با کیفیت بالا در هیات تحریریه مطرح و پس از داوری در اولویت چاپ 2 سال آینده قرار خواهد گرفت. ضمنا جهت ارسال مقالات پژوهشی با نوع مطالعه کارآزمایی بالینی ،تجربی و مروری از طریق ثبت نام در همین وب سایت اقدام فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.16.fa
برگشت به اصل مطلب