دوره 17، شماره 4 - ( زمستان 1389 )                   جلد 17 شماره 4 صفحات 274-280 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار گروه زیس تشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشکاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران ، baharara@yahoo.com
2- دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
چکیده:   (21835 مشاهده)

  زمینه و هدف: در مطالعات تولید مثل و ناباروری و نیز مطالعات ژنتیکی، روش تحریک تخمدانی کنترل‌شده با استفاده از گنادوتروپین‏ها، از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر اثر هورمون گنادوتروپین جفتی انسان ( hCG ) بر تکوین فولیکول‏های تخمدانی موش نژاد Balb/c بررسی شد.

  روش تحقیق: در این پژوهش تجربی، 30 سر موش ماده باکره 21 روزه نژاد Balb/c ‌ انتخاب و به سه گروه شاهد، شاهد آزمایشگاهی (تزریق 1/0 میلی‏لیتر سالین نرمال) و تجربی (تزریق 1/0 میلی‏لیتر هورمون گنادوتروپین جفتی انسان IU/ml ‌5) تقسیم شدند. موش‏ها 18 ساعت پس از تزریق توسط کلروفرم کشته شدند و تخمدان‏های آنها خارج و بررسی‏های اولیه ریخت‏شناسی و ثبت وزن و اندازه انجام شد؛ سپس به کمک مطالعات میکروسکوپی نوری تعداد فولیکول‏های اولیه، ثانویه، در حال رشد و نیز فولیکول‏های آنترال اولیه هر نمونه بررسی و مقایسه شد. داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS ‌ و آزمون‏های آماری ANOVA و
Kolmogorov-Smirnov در سطح معنی‏داری 05/0 >p تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ها: تفاوت معنی‏داری بین سه گروه از نظر اندازه تخمدان، تعداد متوسط فولیکول‏های اولیه و ثانویه مشاهده نشد (05/0 >p ) . تزریق hCG باعث افزایش معنی‏داری در وزن تخمدان‏ها و تعداد متوسط فولیکول‏های در حال رشد و فولیکول‏های آنترال اولیه در مقایسه با گروه شاهد و شاهد آزمایشگاهی شد (001/0=p ) .

  نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، اثر هورمون گنادوتروپین جفتی انسان بر روی افزایش میزان رشد فولیکول‏های تخمدان، در مراحل انتهایی بیشتر می‏باشد.

متن کامل [PDF 197 kb]   (3280 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: غدد
دریافت: 1390/2/26 | پذیرش: 1394/12/20 | انتشار الکترونیک: 1394/12/20