دوره 13، شماره 1 - ( بهار 1385 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 9-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد پرستاری کودکان؛ عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، elaheh.kh1384@bums.ac.ir
2- کارشناس ارشد هوشبری؛ عضو هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
3- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی؛ عضو هیأت علمی گروه آموزشی پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
چکیده:   (15524 مشاهده)
زمینه و هدف: پرستاران در طول خدمت خود با تنش های مختلفی مواجه هستند که از آن جمله می توان به فرسودگی شغلی اشاره کرد. این نوع تحلیل رفتگی در اثر تنش های مداوم ایجاد می شود و عوارض زیادی در خانواده، زندگی اجتماعی و فردی و سازمان بر جای می گذارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان فرسودگی شغلی پرستاران و برخی عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد.
روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1384 انجام شد؛ جامعه پژوهش شامل کل پرستاران بیمارستانهای دانشگاهی شهر بیرجند و روش نمونه گیری سرشماری بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه چند قسمتی شامل مشخصات فردی و مقیاس Maslach Burnout Inventory (MBI) برای ارزیابی میزان فرسودگی شغلی در سه حیطه خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی بود. اطلاعات با استفاده از آزمونهای t، Chi-Square و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری P?0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: 35.5% از افراد احساس تحلیلی عاطفی را در حد خفیف، 54.2% احساس مسخ شخصیت را در حد شدید و 37.5% احساس عدم موفقیت فردی را در حد شدید گزارش کردند. میزان فرسودگی شغلی پرستاران در بعد تحلیل عاطفی (P=0.026) و در بعد مسخ شخصیت (P=0.034) در دو جنس تفاوت معنی داری نشان داد؛ همچنین مقایسه میانگین نمره احساس عدم موفقیت فردی بین افراد متاهل و مجرد (P=0.028) و نیز فراوانی احساس مسخ شخصیت در نوبتهای مختلف کاری تفاوت معنی داری را نشان داد (P=0.029).
نتیجه گیری: فرسودگی شغلی پدیده ای شایع در پرستاران است و این مساله به عوامل متعددی از جمله شرایط محیط کار، تجربه کاری، بالا بودن حجم کار، فشارهای روانی، رضایت شغلی و سختی شرایط کار بستگی دارد؛ پیشنهاد می شود این عوامل مورد بررسی دقیق تر قرار گیرند تا برای پیشگیری و کاهش فرسودگی شغلی راهکارهایی اندیشیده شود.
متن کامل [PDF 189 kb]   (3935 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: پرستاري
دریافت: ۱۳۸۵/۶/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰