دوره 13، شماره 1 - ( بهار 1385 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 9-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل ، moloodaghajani@yahoo.com
2- استادیار گروه آموزشی آسیب شناسی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
3- استادیار گروه آموزشی آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
چکیده:   (9866 مشاهده)
زمینه و هدف: برای تشخیص سیتولوزی تنها اسمیرهای حاوی میزان کافی سلول های آندوسرویکس مناسب می باشند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کیفیت نمونه های پاپ اسمیر و سلول های آندوسرویکس به دست آمده توسط دو ابزار نمونه گیر پاپ اسمیر، سرویکس براش و اسپاچولا آیر انجام شد.
روش تحقیق: در یک آزمون بالینی تصادفی، از 184 خانم مراجعه کننده به مرکز بهداشتی، به طور تصادفی توسط سرویکس براش (89 نفر) یا اسپاچولاآیر (95 نفر) نمونه گیری به عمل آمد. اسمیرها توسط تنها یک ماما گرفته شد. وجود یا عدم شکایت از درد در ضمن انجام پاپ اسمیر ثبت گردید. همکار بافت شناس از نوع وسیله به کار رفته در تهیه نمونه ها آگاه نبود؛ کیفیت پاپ اسمیر، شمارش سلول های آندوسرویکس و اسکواموس و منطقه انتقالی و خونی توسط یک نفر متخصص آسیب شناسی بررسی گردید؛ همچنین تغییرات سلولی بر طبق سیستم بتسدا نیز ارزیابی شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای Fisher، Chi-Square و t در سطح معنی داری P<0.005 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها: کیفیت سلول های موجود در هر دو گروه شبیه هم بود. در گروه سرویکس براش، 91% اسمیرها حاوی سلول های آندوسرویکس و 19.1% سلول های متاپلازی بود اما در گروه اسپاچولاآیر، 78.9% اسمیرها حاوی سلول های آندوسرویکس و 13.7% سلول های متاپلازی بود؛ تفاوت بین دو گروه معنی دار بود (P<0.02) درد در 8.5% از افراد گروه سرویکس براش و 22.2% از افراد گروه اسپاچولا گزارش شد؛ تفاوت معنی داری در کاربرد آسان یا میزان درد بیمار در طی نمونه گیری با هر دو روش وجود داشت (P=0.01).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، سرویکس براش قادر به تهیه اسمیرهای بهتری در مقایسه با اسپاچولا می باشد.
واژه‌های کلیدی: پاپ اسمیر، اسپاچولا، سرویکس براش
متن کامل [PDF 204 kb]   (1934 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: زنان و زايمان
دریافت: ۱۳۸۵/۶/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰