دوره 16، شماره 1 - ( بهار 1388 )                   جلد 16 شماره 1 صفحات 71-77 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، forozy@yahoo.com
چکیده:   (13622 مشاهده)

  زمینه و هدف: پوکی استخوان (استئوپروز) بیماری سیستم اسکلتی است که با کاهش توده استخوانی، تخریب ساختار استخوان، افزایش تردی و شکنندگی استخوان و افزایش خطر شکستگی آن همراه است و پیشگیری از آن یکی از موارد مورد بحث در سازمان بهداشت جهانی است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی دانش و نگرش معلمین زن شهر رفسنجان در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان انجام شد.

  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، معلمان زن شهرستان رفسنجان به عنوان جامعه پژوهش انتخاب و نمونه پژوهش بر اساس مطالعه مقدماتی، 445 نفر برآورد گردید. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه پژوهشگرساخته‌ای که شامل سه بخش مشخصات فردی، 30 سؤال مربوط به دانش و 18 سؤال مربوط به نگرش در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان بود، استفاده شد. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، اطلاعات مناسب جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون تی و آنالیز واریانس یک‌طرفه در سطح معنی‌داری 05/0 >P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته‌ها: بیشتر افراد (1/24%) در محدوده سنّی 36-40 سال بودند؛ 4/94% آنان متأهل بودند؛ سطح تحصیلات 55% لیسانس و فوق لیسانس بود؛ 7/53% آنان در مقطع دبیرستان و هنرستان تدریس می‌کردند؛ سابقه کار 9/40%، بین 11 تا 20 سال بود. نمره کلّ دانش 62% و نمره کلّ نگرش 17/82% بود. در مقایسه دانش معلمین با ویژگیهای فردی، بین میانگین نمره کلّ دانش و مدرک تحصیلی (007/0 =P ) و منبع کسب اطلاع در مورد پیشگیری از بیماری (001/0= P ) اختلاف معنی‌داری وجود داشت. در مقایسه نگرش با ویژگیهای فردی نیز بین میانگین نمره کلّ نگرش و مدرک تحصیلی، اختلاف معنی‌داری به دست آمد (04/0= P ).

  نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که معلمان از آگاهی نه چندان مطلوب و نگرش مطلوبی در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان برخوردار بودند و مؤید نیاز بیشتر به آموزش در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان است و این موضوع از وظایف مراقبین بهداشتی می‌باشد.

متن کامل [PDF 235 kb]   (2164 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: ۱۳۸۸/۵/۴ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰