دوره 16، شماره 1 - ( بهار 1388 )                   جلد 16 شماره 1 صفحات 58-64 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار گروه آموزشی داخلی-اعصاب، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، dr_riasi@yahoo.com
چکیده:   (12840 مشاهده)

  زمینه و هدف: رعایت قوانین و مقررات آموزشی به وسیله متصدیان آموزش در دانشگاه امری الزامی است و رعایت این قوانین علاوه بر تسهیل امور مختلف آموزش از قبیل ثبت نام، انتخاب واحد و…، در شکل‌گیری شخصیت فراگیران در آینده نیز نقش بسزایی دارد و در رتبه‌بندی دانشگاه و اعتباربخشی آنها از طریق وزارت متبوع نیز مؤثر می‌باشد؛ مطالعه حاضر به منظور تعیین عملکرد آموزش دانشکده‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در زمینه رعایت این قوانین طراحی و اجرا گردید.

  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که در سال 1385 انجام شد، تعداد 159 نفر دانشجو از سه دانشکده مختلف پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی با استفاده از دو فرم بازنگری (چک لیست) مورد بررسی قرار گرفتند. فرم شماره 1 مربوط به رعایت قوانین و مقررات آموزشی در همه رشته‌ها و همه دانشکده‌ها و فرم شماره 2 مربوط به مقطع بالینی پزشکی بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون کای دو در سطح معنی‌داری 05/0 >P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته‌ها: در این پژوهش فرم شماره 1 برای 159 نفر تکمیل گردید که 63 نفر (6/39%) در رشته پزشکی، 51 نفر (1/32%) در رشته پرستاری و 45 نفر (3/28%) در آموزشکده پیراپزشکی مشغول به تحصیل بودند و فرم شماره 2 برای 81 نفر دانشجو در مقطع بالینی پزشکی تکمیل گردید. 4/43% دانشجویان حذف و اضافه داشتند که طبق قوانین مربوطه و با حضور و مشورت استاد راهنما انجام شده بود. از بین این دانشجویان 8/35% تاییدیه نهایی حذف و اضافه را امضا نکرده بودند که از این میزان 6/74% در دانشکده پزشکی، 7/13% در دانشکده پرستاری و 7/6% مربوط به آموزشکده پیراپزشکی بود و اختلاف بین دانشکده‌ها از این نظر معنی‌دار بود (001/0 >P ). قوانین مربوط به میهمان‌شدن دانشجو در هر سه دانشکده به طور کامل رعایت شده بود. در مقطع بالینی 4/41% دانشجویان کارورز کشیک آموزشی را اجباری و 6/58% آن را اختیاری می‌دانستند. 7/89% دانشجویان خروج از بیمارستان را با استفاده از مرخصی ساعتی مجاز می‌دانستند و بقیه پاسخی به این سؤال ندادند. 5/84% وجود برنامه مدوّن آموزشی در این مقطع را تایید نمودند و 1/62% آنها جابه‌جایی برنامه کشیک را خارج از چارچوب مقررات می‌دانستند.

  نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش چنین استنباط می‌گردد که مواردی از قبیل کنترل تأییدیه نهایی حذف و اضافه و امضای آن توسط دانشجو و همچنین برنامه کشیک‌های آموزشی بیمارستانی و جابه‌جایی برنامه‌های کشیک اینترنی باید توسط آموزش دانشکده‌ها مورد تأکید بیشتری قرار گیرد تا با افزایش رعایت قوانین و مقررات آموزشی شاهد پیشرفت‌های کیفی و کمّی آموزش در این دانشگاه باشیم و رعایت این قوانین بتواند باعث ارتقای رتبه این دانشگاه در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شود.

متن کامل [PDF 231 kb]   (1561 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: ۱۳۸۸/۵/۴ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰