دوره 12، شماره 1 و 2 - ( تابستان 1384 )                   جلد 12 شماره 1 و 2 صفحات 9-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استاد گروه آموزشی گروه آموزشی داخلی (سم شناسی پزشکی)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، mbalalimood@hotmail.com
2- پزشک محقق انستیو تحقیقات سرطان، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
3- محقق گروه آموزشی بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه اکسفورد انگلستان
4- استاد گروه آموزشی فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
5- استاد گروه آموزشی آسی بشناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
6- استادیار گروه آموزشی بیوشیمی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده:   (14396 مشاهده)
زمینه و هدف: HESA-A یک ترکیب دریایی است که بتازگی مجوز تولید در جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرده و در مطالعات In-vivo و In-vitro خواص ضدتوموری از خود نشان داده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین سمیت حاد، تحت حاد و مزمن HESA-A در موش سوری و موش صحرایی انجام شد.
روش بررسی: آزمایش سمیت حاد (0.5-18 g/kg) HESA-A به طور خوراکی در گروههای مختلف از موش سوری و موش صحرایی انجام شد. آزمایش سمیت تحت حاد 10 g/kg/day) برای یک هفته( بر روی موش صحرایی و آزمایش سمیت مزمن در دوزهای مختلف 1.25-5 g/kg/day) برای 30 روز( روی گروههای مختلف موش سوری به عمل آمد. یافته های غیرطبیعی بالینی، تغییرات وزن و دمای بدن، همچنین بررسیهای بیوشیمیایی، خون شناسی و آسیب شناسی ثبت گردید.
یافته ها: اثرات سمی حاد، بعد از HESA-A 10g/kg مشاهده گردید و LD50 برای موش سوری و موش صحرایی به ترتیب 16 g/kg و 18g/kg محاسبه شد. وزن بدن موش هایی که HESA-A 18g/kg دریافت کرده بودند، در روز چهاردهم و پس از مرگ به طور معنی دار کاهش یافته بود (P<0.05). سمیت تحت حاد و مزمن HESA-A فقط در 3 موش سوری و موش هایی که 5 g/kg/day از دارو را برای مدت 30 روز دریافت کرده بودند، مشاهده شد. خواب آلودگی، استفراغ، اسهال و تشنج، یافته های شایع بودند. وزن بدن موش های صحرایی کاهش معنی داری (P<0.05) از 200± 21 گرم به 156 ±22 گرم در روز چهاردهم داشت. در تعداد اندکی از موش های سوری و در گروه موش هایی که روزانه HESA-A 5g/kg/day را برای 30 روز دریافت کرده بودند، ارتشاح خفیف لنفوسیت ها در بافت کبد مشاهده شد.
نتیجه گیری: براساس این نتایج، HESA-A سمیت بسیار کمی برای موش های سوری و موش های صحرایی دارد.
واژه‌های کلیدی: سمیت حاد، تحت حاد و مزمن، دارو، HESA، A
متن کامل [PDF 210 kb]   (3016 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: سم شناسي
دریافت: 1385/6/15 | پذیرش: 1394/12/20 | انتشار الکترونیک: 1394/12/20