دوره 27، شماره 2 - ( تابستان 1399 )                   جلد 27 شماره 2 صفحات 191-200 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.32592/JBirjandUnivMedSci.2020.27.2.107


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثّر بر سلامت،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
2- دانشجوی کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. ، zamanianh1@yahoo.com
3- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
چکیده:   (987 مشاهده)
زمینه و هدف: بازی‌های رایانه‌ای، گونه‌ای از فناوری‌های ارتباطی نوین در حال رشد و جذاب می‌باشــند. این مسئله محققان را بـر آن داشـته تـا بـه مطالعـه تـأثیرات ایـن بازی‌هـا بــر استفاده‌کنندگان بپردازند. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان پسر شهر گناباد در سال 1397 انجام گرفت.
روش تحقیق: در این مطالعه مقطعی و توصیفی-تحلیلی، 507 نفر از دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه اول گناباد به‌روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای بررسی شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای Lemmens بود. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS (ویرایش 19) و با کمک آزمون کای‌اسکوئر و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین سنی دانش‌آموزان مورد مطالعه 1±13/5 سال بود. محبوبترین ویژگی بازی‌های رایانه‌ای هیجان زیاد (42%) و رقابتی‌بودن بازی (29%) و بیشترین نوع بازی‌های رایانه‌ای فوتبال (48/9%) و بازی‌های خشن (21/7%) گزارش شد. میزان 28/4% دانش‌آموزان برای انجام بازی رایانه‌ای به گیم‌نت می‌رفتند. میزان شیوع وابستگی به بازی‏های رایانه‌ای در سطح متوسط به بالا (73/2%) بود که با سطح تحصیلات مادر (0/03=P)، انجام بازی رایانه‌ای توسط والدین (0/001P) و پایه تحصیلی دانش‌آموزان (0/04=P) ارتباط معنی‌داری نشان داد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که بیشترین میزان وابستگی دانش‌آموزان در سطح متوسط بود که بیانگر اهمیت مسأله و لزوم انجام مداخلات در این زمینه توسط مسئولین می‌باشد.
متن کامل [PDF 430 kb]   (217 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: فناوری اطلاعات سلامت
دریافت: 1398/6/13 | پذیرش: 1398/7/24 | انتشار الکترونیک: 1399/4/10