دوره 26، شماره 4 - ( زمستان 1398 )                   جلد 26 شماره 4 صفحات 353-362 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: http://doi.org/10.32592/JBirjandUnivMedSci.2019.26.4.107


XML English Abstract Print


1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،بیرجند،ایران
2- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثّر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
3- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، miri_moh2516@yahoo.com
چکیده:   (1642 مشاهده)
زمینه و هدف: با توجه به رشد آمار طلاق و آسیب‌‌پذیری زنان مطلقه در جامعه، هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت سازگاری پس از طلاق و عوامل مرتبط با آن در زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد بود.
روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی، بر روی 160 زن مطلقه تحت پوشش کمیته امداد شهر بیرجند به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای در سال 1397 انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه جمعیت‌شناختی و پرسشنامه استاندارد سازگاری با طلاق Fisher استفاده گردید. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS (ویرایش 19) وارد و توسط آزمون‌های آماری tمستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه و تست تعقیبی توکی در سطح 0/05=α تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین سنّی افراد شرکت‌کننده در مطالعه 6/2∓37/5سال و مهمترین علت طلاق آنها، اعتیاد همسر (44/4%) بود. میانگین نمره کل سازگاری در زنان مورد مطالعه 56/3∓331/1  تعیین گردید که 62/7 درصد، از سازگاری ضعیف و 37/3 درصد از سازگاری متوسط برخوردار بودند. میانگین نمره سازگاری در زنان شاغل به‌ طور معناداری بالاتر از زنان خانه‌دار (0/001(P< بود و با افزایش سطح تحصیلات، نمره سازگاری افزایش معنی‌داری را نشان داد (0/027P=). همچنین نتایح این مطالعه نشان داد که بین سن، تعداد فرزند، شغل همسر سابق، طول مدت تأهّل و سال‌های سپری‌شده از طلاق، با سازگاری پس از طلاق رابطه معناداری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که زنان مطلقه به‌خصوص زنان خانه‌دار و دارای تحصیلات پایین، از وضعیت سازگاری مطلوبی برخوردار نیستند؛ بنابراین انجام مداخلات مورد نیاز برای بهبود وضعیت سازگاری به مسئولین و برنامه‌ریزان پیشنهاد می‌شود.
 
واژه‌های کلیدی: طلاق؛ سازگاری؛ زنان مطلقه
متن کامل [PDF 309 kb]   (395 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: روانشناسی عمومی
دریافت: 1398/2/4 | پذیرش: 1398/4/30 | انتشار الکترونیک: 1398/9/24