جلد 25 - ویژه نامه آموزش پزشکی 1397                   جلد 25 - ویژه نامه آموزش پزشکی 1397 صفحات 61-67 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
2- گروه هوشبری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران ، athare.nazri@gmail.com
3- گروه بیهوشی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
4- گروه رادیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
5- گروه پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
6- گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، زاهدان، ایران
چکیده:   (2661 مشاهده)
زمینه و هدف: رشته‌های مختلف علوم پزشکی ارتباط تنگاتنگی با سلامت مردم جامعه دارد. عدم آگاهی نسبت به رشته تحصیلی و بی‌علاقگی نسبت به آن، نظام آموزشی و سیستم سلامت را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ درحالی که شناخت رشته تحصیلی و علاقه نسبت به آن باعث افزایش حس مسئولیت و کارآیی افراد در ارائه خدمات می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی خود و عوامل مؤثّر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد.
روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، تعداد 210نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به روش نمونه‌گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. شیوه گردآوری اطلاعات به‌صورت میدانی و با استفاده از پرسش‌نامه‌ای پایا و روا شامل 21سؤال (14سؤال با مقیاس لیکرت سه تایی) بود. داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS (ویرایش 20) گردید. سطح اطمینان نیز 05/0در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: به‌طور میانگین میزان علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی خود 27/3±68/3 به دست آمد. 60/3درصد از افراد زن و بقیه مرد بودند. میانگین سن افراد مورد مطالعه 3/3±21/2 سال بود. مشخص شد بین میزان علاقه افراد با وضعیت تأهل (0/0001P<) و همچنین آگاهی قبلی افراد هنگام انتخاب رشته (0/0001P<) ارتباط معنی‌داری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد، میزان علاقه دانشجویان مورد مطالعه به رشته تحصیلی خود در حدّ به‌نسبت خوبی قرار دارد، اما با این حال کمتر از نیمی از آنها رشته تحصیلی خود را بدون آگاهی قبلی انتخاب کرده بودند.
 
واژه‌های کلیدی: میزان علاقه، رشته ی تحصیلی، دانشجو
متن کامل [PDF 519 kb]   (1636 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۴