دوره 8، شماره 1 - ( 1-1380 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 9-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (20108 مشاهده)
مقدمه و هدف: بررسی های متعدد در کودکان نشان داده اند که بین فشار خون و شاخص توده بدنی یک همبستگی قوی وجود دارد. با توجه به بالاتر بودن فشار خون و پایین تر بودن صدک قد و وزن از حد استاندارد در کودکان ایرانی برای بررسی ارتباط فشار خون سیستولیک و دیاستولیک با شاخص توده بدنی در کودکان ایرانی این مطالعه انجام شد.روش کار: این مطالعه در سال 1381 روی 1760 نفر دانش آموز مدارس ابتدایی بیرجند که از طریق نمونه گیری خوشه ای سیستماتیک انتخاب شده بودند انجام شد. قد و وزن آنها اندازه گیری و فشار خون در سه نوبت در دست راست چک و میانگین آن در نظر گرفته شد.یافته ها: 1760 دانش آموز مدارس ابتدایی شامل 925 پسر و 835 دختر مورد مطالعه قرار گرفتند. 80 نفر (%4.5) چاق بودند. 142 نفر (%8.1) فشار خون بالا داشتند که 113 نفر از این 142 نفر (%79.6) غیر چاق و 29 نفر (%20.4) چاق بودند. فراوانی نسبی فشار خون بالا در افراد غیر چاق %6.7 و در افراد چاق %36.3 بود. ارتباط چاقی با فشار خون بالا معنی دار بود (P<0.05). در کل افراد مورد مطالعه و در هر دو جنس ارتباط فشار خون سیستولیک و دیاستولیک با شاخص توده بدنی مثبت و معنی دار بود (P<0.0001).در رابطه با سن فشار خون سیستولیک در گروه های سنی 7 تا 11 سال و فشار خون دیاستولیک در گروه های سنی 9 و 10 و 11 سال رابطه معنی داری را با شاخص توده بدنی نشان داد (P<0.0001).نتیجه گیری: با در نظر گرفتن اثرات متقابل چاقی و پرفشاری خون توصیه می شود به برنامه های تغذیه ای و بهداشت سلامت کودکان توجه بیشتری شود و طرح هایی برای اسکرینینگ چاقی در مدارس انجام شود تا با تشخیص و درمان به موقع آن جلوی بروز پرفشاری خون گرفته شود.
     
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: اطفال
دریافت: ۱۳۸۵/۶/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰