دوره 25، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 25 شماره 2 صفحات 124-131 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
2- دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
3- دانشیار، اندودانتیکس، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
4- استادیار، اندودانتیکس، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
5- استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
6- استادیار گروه ارتودنسی،، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران ، mahdjoube.gm@gmail.com
چکیده:   (2027 مشاهده)
زمینه و هدف: به دلیل اینکه تحلیل خارجی ریشه به‌صورت کلینیکی قابل تشخیص نیست، بنابراین تشخیص ضایعه بیشتر بر اساس تصاویر رادیوگرافی صورت می‌گیرد. هدف از این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، مقایسه کارآیی تشخیصی رادیوگرافی‌های معمولی، دیجیتال و CBCT (Cone beam computed tomography) در تشخیص تحلیل‌های خارجی ریشه بود.
روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی بالینی و رادیوگرافی، 20دندان پرمولر تک‌ریشه انسانی بدون کلسیفیکاسیون و تحلیل انتخاب شدند. ضایعات تحلیل خارجی با فرز روند توربین 08 و حفراتی با قطر 0/8 میلی‌متر در یک سوم سرویکال، میانی و اپیکال دیواره باکال ایجاد و رادیوگرافی معمولی، دیجیتال و CBCT تهیه شد. تصاویر تهیه‌شده، توسط 3نفر از اساتید دانشکده دندانپزشکی مشهد مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS (ویرایش 18) و با کمک آزمون Chi Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: توانایی تشخیص تحلیل خارجی به کمک CBCT به‌طور معنی‌داری بیشتر از دو روش رادیوگرافی معمولی و دیجیتال بود (0/000P=)؛ اما تفاوت قابل توجهی بین رادیوگرافی معمولی و دیجیتال در این خصوص وجود نداشت. همچنین تحلیل خارجی در ناحیه کرونال، میانی و اپیکال به‌ترتیب: 78/7 درصد، 62/3 درصد و 35/5 درصد تشخیص داده شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، به نظر می‌رسد که CBCT در تشخیص تحلیل خارجی ریشه، در مناطقی از فک که سوپرایمپوزیشن وجود دارد و همچنین در یک سوم اپیکالی، تکنیک قابل اعتمادتری می‌باشد.
متن کامل [PDF 508 kb]   (444 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: دندانپزشكي
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۹