دوره 25، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 25 شماره 2 صفحات 142-151 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
2- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران ، sima.afrashte3@gmail.com
3- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
4- کارشناسی ارشد، اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
5- دانشجوی روانشناسی بالینی ،واحد علوم تحقیقات بوشهر،بوشهر،ایران
چکیده:   (6599 مشاهده)
زمینه و هدف: اختلالات رفتاری یکی از مشکلات شایع در کودکان است. هدف پژوهش حاضر، بررسی شیوع اختلالات رفتاری و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در شهرستان دشتستان در سال 1394 بود.
روش تحقیق: مطالعه حاضر از یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان شهری مقطع ابتدایی شهرستان دشتستان بود. شرکت‌کنندگان در مطالعه 767 نفر بودند که به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده نیز پرسشنامه راتر فرم معلم بود. از آمار توصیفی برای شرح و توصیف داده ها و از آزمون رگرسیون لجستیک برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید.
یافته‌ها: دامنه سنی شرکت‌کنندگان 13-6 سال و میانگین سنی آنها 1/88±9/53 سال بود. شیوع اختلالات رفتاری در دانش‌آموزان شهرستان دشتستان 27درصد برآورد گردید. شیوع اختلالات رفتاری در دانش‌آموزان پسر بیشتر از دانش‌آموزان دختر و به‌ترتیب: 33/5درصد و 17/8 درصد بود. در این پژوهش مشخص شد، رابطه معنی‌داری بین اختلال‌های رفتاری و متغیّرهای جنسیت، وضعیت تحصیلی دانش‌آموز، شغل مادر، فوت پدر و طلاق والدین وجود داشت؛ اما بین اختلال رفتاری با متغیّرهای سن، پایه تحصیلی، شغل پدر، رتبه تولد، تعداد اعضای خانواده، فوت مادر و تحصیلات والدین رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: شیوع اختلالات رفتاری در شهرستان دشتستان در مقایسه با سایر مطالعات انجام‌شده به‌نسبت بالا می‌باشد. با توجّه به اهمیت سلامت فردی و اجتماعی نوجوانان وکودکان و جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های روانی در بزرگسالی، لازم است که مسئولین حوزه آموزش توجه وِیژه‌ای به این مسئله داشته باشند.
متن کامل [PDF 440 kb]   (2397 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (508 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: روانشناسي باليني
دریافت: 1396/8/1 | پذیرش: 1396/12/22 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1397/4/9 | انتشار الکترونیک: 1397/2/5