دوره 24، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 24 شماره 2 صفحات 126-135 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ، psy.madani@yahoo.com
2- گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
چکیده:   (8507 مشاهده)
زمینه و هدف: نارسایی هیجانی و بکارگیری شیوه‌های مقابله با فشارهای روانی در زمینه اعتیاد، کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه شاخص نارسایی هیجانی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در معتادان تحت درمان با متادون و معتادان بدون درمان صورت گرفته است.
روش تحقیق: این پژوهش، یک مطالعه تحلیلی و از نوع علی- مقایسه‌ای می‌باشد که روی 110 نفر، به‌صورت دو گروه 55 نفره: معتادان بدون درمان و تحت درمان، به روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. وضعیت نارسایی هیجانی با مقیاس‌های الکسی تیمیا تورنتو (Toronto Alexithymia Scale–20: FTAS-20) و راهبردهای مقابله با فشار روانی (Coping Inventory for Stressful Situations: CISS) گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با آزمون t مستقل در سطح معنی‌داری 05/0P≤ صورت گرفت.
یافته‌ها: میانگین نمره کل نارسایی هیجانی در معتادان بدون درمان برابر با 2/5±8/127 و در افراد تحت درمان برابر با 9/3±1/98 بود. میانگین نمرات راهبردهای مقابله‌ای در افراد معتاد بدون درمان برابر با 4±2/66 و در افراد تحت درمان برابر با 2/6±9/83 بود. آزمون t مستقل نشان داد که تفاوت میانگین‌ها در مقیاس کلی و در خرده مقیاس‌های ناگویی هیجانی، معنادار است (001/0P<). همچنین، در ارتباط با مقیاس کلی و خرده مقیاس‌های متغیر راهبردهای مقایسه‌ای تفاوت میانگین‌ها معنادار بود (001/0P<).
نتیجه‌گیری: معتادان تحت درمان با متادون از وضعیت هیجانی بهتری برخوردار شده و از راهبردهای بهتری برای مقابله با فشارهای روانی استفاده می کنند.
متن کامل [PDF 274 kb]   (1605 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: روانشناسي باليني
دریافت: 1396/1/15 | پذیرش: 1396/5/24 | انتشار الکترونیک: 1396/6/30