دوره 24، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 24 شماره 1 صفحات 1-9 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
2- گروه پرستاری اطفال، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
3- کارشناسی ارشد آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.
4- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، گرایش اطفال، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران. ، amiri602013@gmail.com
چکیده:   (4294 مشاهده)

زمینه و هدف: مدیریت درد برای نوزادان اهمیت زیادی دارد. استفاده از روش‌های غیردارویی کنترل درد، می‌تواند در کاهش درد نوزادان مؤثّر باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر مکیدن غیرمغذّی بر پاسخ‌های فیزیولوژیک و رفتاری درد واکسن هپاتیت B در نوزادان ترم بود.

روش تحقیق: در این مطالعه کارآزمایی بالینی که در سال 1394 در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه انجام شد، 60 نوزاد واجد شرایط انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. برای نوزادان گروه آزمون، در طی واکسیناسیون، از مکیدن غیرمغذّی استفاده شد و برای نوزادان گروه کنترل مداخله خاصی صورت نگرفت. پاسخ‌های فیزیولوژیک شامل ضربان نبض و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی، اندازه‌گیری و مقیاس پاسخ‌های رفتاری درد نوزادان توسط پرسشنامه ثبت شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری در نرم‌افزار SPSS (ویرایش 20) وارد گردید و به کمک آزمون‌های آماری تی‌مستقل، تی‌زوجی و کولموگروف- اسمیرونوف در سطح معنی‌داری 5درصد تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد، میانگین نمرات پاسخ‌های رفتاری نوزادان پس از مداخله، در دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری داشت (05/0P<). از نظر میانگین تعداد نبض در دقیقه، قبل از مداخله اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها نبود (05/0P>)؛ اما نتایج آزمون تی‌ نشان داد که در هر دو گروه پس از مداخله میانگین تعداد ضربان قلب افزایش معنی‌داری یافت (05/0P<). از نظر درصد اشباع اکسیژن خون، قبل از انجام مداخله بین دو گروه اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (05/0P>)؛ اما با توجه به نتایج آزمون تی، میانگین درصد اشباع خون در گروه‌ها بعد از مداخله نسبت به قبل از آن تفاوت معنی‌داری یافت (05/0P<).

نتیجه‌گیری: مکیدن غیرمغذّی می‌تواند بر کاهش درد نوزادان اثر داشته و به‌عنوان یک روش مناسب در مدیریت درد نوزادان استفاده شود.

متن کامل [PDF 277 kb]   (631 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (308 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: پرستاري
دریافت: ۱۳۹۵/۷/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۱۳