دوره 24، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 24 شماره 1 صفحات 28-35 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
2- گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران ، mdehghani44@yahoo.com
3- مرکز تحقیقـات بیماری های قلب و عروق، دانشگـاه علوم پزشکـی بیرجند، بیرجـند، ایـران.
4- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
چکیده:   (9469 مشاهده)

زمینه و هدف: مطالعاتی نشان داده‌اند که سطح سرمی ویتامین D با ابتلا و پیشرفت بیماری  MSارتباط دارد. با این وجود، مطالعه منطقه‌ای که سطح ویتامین D را در بین مبتلایان به MS در استان خراسان جنوبی مورد بررسی قرار داده باشد، انجام نشده است. بنابراین مطالعه حاضر به‌منظور مقایسه سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به  MSبا افراد سالم و همچنین بررسی ارتباط ویتامین D با سطح ناتوانی در بیماران مبتلا به  MSدر خراسان جنوبی، طراحی و اجرا گردید.

روش تحقیق: در این مطالعه مورد- شاهدی، 144 نفر در قالب 2 گروه بیمار مبتلا به  MSو افراد سالم، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک، سطح سرمی ویتامین D در هر دو گروه و همچنین شاخص ارزیابی سطح ناتوانی در بیماران  MS(EDSS) جمع‌آوری و تعیین گردید. داده‌ها پس از ورود به نرم‌افزار SPSS، با کمک آزمون‌های آماری تی‌تست، من‌ویتنی و کای‌اسکوئر تجزیه و تحلیل شد؛ ارزیابی ارتباط بین سطح ویتامین D با شاخص EDSS در بیماران نیز با ضریب همبستگی پیرسون بررسی گردید.

یافته‌ها: میانگین سطح ویتامین D در گروه مورد (ng/mL4/5±4/47) به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود (ng/mL4/10±66/14)(0001/0>P). ارتباط مستقیمی بین سطح ویتامین D و شاخص EDSS در بیماران مبتلا به MS وجود داشت (0001/0>P).

نتیجه‌گیری: بر خلاف انتظار، سطح ویتامین D در افراد مبتلا به MS به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود. همچنین بین سطح ویتامین D و شدّت ناتوانی در مبتلایان به  MSارتباط معنی‌داری وجود داشت که احتمالاً به‌علت تجویز بیش از معمول ویتامین D در بیماران مبتلا به MS با شدّت بیشتر ناتوانی ‌باشد.

متن کامل [PDF 320 kb]   (2118 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1543 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: تغذيه
دریافت: 1395/5/4 | پذیرش: 1395/10/26 | انتشار الکترونیک: 1396/3/21