دوره 23، شماره 3 - ( پاییز 1395 )                   جلد 23 شماره 3 صفحات 198-210 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. ، Eghasemi20@yahoo.com
2- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
3- مرکز تحقیقـات بیماری‌های قلب و عروق، دانشگـاه علوم پزشکـی بیرجند، بیرجـند، ایـران.
چکیده:   (14662 مشاهده)

زمینه و هدف: افزایش شدّت فعالیت بدنی به‌همراه مصرف منظم چای سبز می‌تواند بر متابولیسم انرژی، وزن و محتوای چربی بدن تأثیر بگذارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف چای سبز بر پروفایل لیپیدی و ترکیب بدن در زنان دارای اضافه وزن بود.

روش تحقیق: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 30 زن دارای اضافه وزن به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی به سه گروه مساوی شامل: گروه‌های تمرین، مکمل و گروه ترکیب تمرین و مکمل تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت 10هفته به اجرای تمرینات تناوبی شدید با شدّت 85- 95 درصد ضربان قلب بیشینه پرداختند. گروه مکمل، روزانه سه عدد قرص ۵۰۰ میلی‌گرمی چای سبز مصرف کردند. گروه ترکیب تمرین و مکمل نیز هر دو مداخله را اجرا کردند. خونگیری از افراد مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله در حالت ناشتایی انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (ویرایش 19) و با کمک آزمون‌های تی همبسته، آنالیزکوواریانس و تست تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری 05/0 تحلیل شد.

یافته‌ها: پس از 10 هفته تمرین و مصرف چای سبز، میزان تری‌گلیسرید (001/0P=LDL (02/0P=)، وزن (0001/0P=)، شاخص توده بدن (0001/0P=) و درصد چربی (0001/0P=) در هر سه گروه کاهش معنی‌دار یافت؛ در حالی که در دو گروه تمرینی، سطح کلسترول تام (01/0P=) کاهش و HDL (01/0P=) افزایش معنی‌دار نشان داد؛ اما در گروه چای سبز این دو شاخص (به‌ترتیب: 23/0P= و 06/0P=) تفاوت معنی‌داری نکرد. علاوه بر این، در شاخص‌های فشار خون سیستول (55/0P=) و دیاستول (15/0P=) و نسبت دور کمر به لگن (08/0 P=) بین گروه‌ها تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: اجرای تمرین تناوبی شدید به‌همراه مصرف چای سبز از طریق تأثیر مطلوب بر پروفایل لیپیدی و ترکیبات بدن، عامل کارآمدی برای پیشگیری و بهبود عوامل خطرزای قلبی- عروقی در زنان دارای اضافه وزن است.

متن کامل [PDF 396 kb]   (3448 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (3376 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: طب سنتي و طب مكمل
دریافت: 1395/2/13 | پذیرش: 1395/7/6 | انتشار الکترونیک: 1395/9/3