دوره 24، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 24 شماره 2 صفحات 136-146 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.
2- گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران. ، ahigh1356@yahoo.com
3- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
چکیده:   (1729 مشاهده)
زمینه و هدف: اختلال وسواس جبری-اختیاری (OCD) یکی از مقاوم‏ترین اختلال‏های اضطرابی است. این مطالعه با هدف بررسی ویژگی‏های روانسنجی و ساختار عاملی پرسشنامه وسواس فکری-عملی نسخه کودکان (OCI-Y) بر روی دانش‏آموزان دوره متوسطه اول شهر بیرجند است.
روش تحقیق: این پژوهش در زمره مطالعات توصیفی با رویکرد تحلیل عاملی است. این مطالعه بر روی 379 دانش‏آموزان شهر بیرجند با روش خوشه‏ای چند مرحله‏ای انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از OCI-Y استفاده شد. روایی به شیوه روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و همسانی درونی) و پایایی به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده از روش تحلیل عاملی اکتشافی (تحلیل مولفه‏ های اصلی با چرخش واریماکس) شش عامل که در مجموع 82/48 درصد از واریانس پرسشنامه وسواس فکری عملی را تبیین می‏کند، استخراج کرد. ضرایب پایایی به شیوه همسانی درونی (آلفای کرنباخ) در دامنه 63/0 تا 84/0 قرار گرفت که همگی نشان‏دهنده همسانی درونی بالای خرده مقیاس‏های پرسشنامه است. به علاوه ضرایب پایایی به شیوه بازآزمایی در دامنه 79/0 تا 58/0 محاسبه شد که همه ضرایب در سطح 01/0 معنی‏دار بود. به علاوه روایی پرسشنامه به دو روش روایی سازه و همسانی درونی آزمون (محاسبه همبستگی بین نمرات خرده مقیاسها با نمره کل آزمون) مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از روایی رضایتبخش ابزار بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، پرسشنامه اصلاح شده وسواس فکری، عملی فوا و همکاران از روایی و پایایی مناسب برخوردار است و می‏توان از آن در محیط‏های پژوهشی و  بالینی برای موارد تشخیصی و درمانی استفاده کرد.
متن کامل [PDF 458 kb]   (645 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: روانشناسي باليني
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۱ | پذیرش: ۱۳۹۵/۴/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۳