دوره 24، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 24 شماره 2 صفحات 147-153 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- عضو مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. ، esmaeili67@gmail.com
2- عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
3- دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
چکیده:   (7392 مشاهده)
اگر چه ضرورت خودمراقبتی و رسیدن به تناسب اندام، باعث افزایش سلامت جسمی و روحی و رضایت نسبی از خویش می‌شود، پرداختن اغراق‌آمیز و غیرضروری می‌تواند ناشی از اختلالات روانی باشد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی اختلالات بدریختی بدن و اضطراب در 150 نفر از مراجعه‌کنندگان به درمانگاه ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طی سال 1393 انجام شد. برای بررسی متغیّرها از پرسشنامه اصلاح‌شده وسواس جبری یل-براون و پرسشنامه اضطراب زانک استفاده شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها و ورود آنها به نرم‌افزار SPSS (ویرایش 21)، از آمار توصیفی برای شرح و توصیف داده‌ها و از آزمون‌های مجذور کای، دقیق فیشر و تی‌مستقل برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. حد معناداری 05/0=α در نظر گرفته شد. در بررسی انجام‌شده 28 درصد (42 نفر) افراد مرد و 72 درصد (108 نفر) زن بودند. نتایج نشان داد که بین وضعیت تأهّل با اضطراب و افسردگی و بین سابقه ارتودونسی و اضطراب رابطه معنی‌داری وجود داشت. همچنین از نظر مقیاس اضطراب زانک نیز اکثر افراد در گروه‌های مختلف در حالت نرمال قرار داشتند. بین اضطراب با مقیاس زانک با وضعیت تأهّل (009/0P=) و سابقه ارتودونسی (002/0P=) ارتباط معنی‌داری دیده شد. در افراد متقاضی ارتودنسی و به‌خصوص متأهّلین نمی‌توان عوامل روان‌شناختی را نادیده گرفت و مشاوره روانی برای بیماران باید مورد توجه قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: اختلال بدریختی بدن، اضطراب
متن کامل [PDF 219 kb]   (2169 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1301 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله كوتاه | موضوع مقاله: روانشناسي باليني
دریافت: 1395/10/14 | پذیرش: 1395/12/15 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1396/5/4 | انتشار الکترونیک: 1396/4/27