دوره 10، شماره 3 - ( زمستان 1382 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 9-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (11653 مشاهده)
زمینه و هدف: همودینامیک مغز توسط فناوری داپلر ترانس‏کرانیال قابل بررسی است و تأثیر عوامل متعددی مانند سن و جنس بر همودینامیک مغز باید مورد توجه قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای سن و جنس بر همودینامیک مغزی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 150 فرد سالم داوطلب (75 زن و 75 مرد) در سه گروه سنی 20 تا 39 سال، 40 تا 59 سال و 60 تا 79 سال به تعداد مساوی انجام شد. همودینامیک مغز با فناوری داپلر ترانس کرانیال (توسط دستگاه وینگمد 800 نروژی و پروب 2 مگاهرتز) بررسی گردید. از طریق ترانس تمپورال شریان مغزی میانی در عمق 50-55 میلیمتری مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین مقادیر حداکثر سرعت خون در سیستول، سرعت متوسط خون و سرعت آن در انتهای دیاستول در گروههای سنی و جنسی مشخص شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای t مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سرعت حداکثر سیستولیک و سرعت متوسط خون با افزایش سن در سه گروه سنی به طور معنی‏داری کاهش داشت (05/P<۰)؛ میانگین سرعت خون در انتهای دیاستول در گروه سنی دوم کاهش معنی‏داری نسبت به گروه سنی اول نداشت (182/P=۰)، اما در گروه سنی سوم به طور معنی‏داری کمتر از دو گروه دیگر بود (05/P<۰). میانگین مقدار سرعت متوسط خون و سرعت خون در انتهای دیاستول در زنان به طور معنی‏داری بیشتر از مردان بود (05/P<۰)؛ اما این افزایش در مورد میانگین مقادیر حداکثر سرعت خون در سیستول معنی‏دار نبود (248/P=۰).نتیجه‏گیری: ارتباط متغیرهای سن و جنس با شاخصهای همودینامیک مغز، در این مطالعه مشابه تحقیقات دیگر در این زمینه بود و در تفسیر همودینامیک مغز باید مورد توجه قرار گیرد.
     
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: نورولوژي
دریافت: ۱۳۸۵/۶/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰