دوره 23، شماره 1 - ( بهار 1395 )                   جلد 23 شماره 1 صفحات 67-77 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
2- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. ، miri_moh2516@yahoo.com
3- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثّر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
چکیده:   (10847 مشاهده)

زمینه و هدف: استفاده از موادّ مخدر در دوران بارداری، از مهمترین نگرانی‌های سلامت است. انجام مراقبت‌های دوران بارداری در مادران معتاد از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و لازم است مداخلات آموزشی در این زمینه انجام شود. مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی تأثیر آموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بر انجام مراقبت‌های دوران بارداری در زنان معتاد انجام شد.

روش تحقیق: مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی میدانی شاهددار تصادفی شده بود که بر روی 46 زن باردار معتاد واجد معیارهای ورود به مطالعه انجام شد. در این مطالعه، افراد به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای روایی‌شده و پایا برای سنجش سازه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بود. پرسشنامه؛ قبل، بلافاصله و دو ماه پس از مداخله برای افراد دو گروه تکمیل شد. مداخله شامل 6 جلسه آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بود که برای افراد گروه آزمون اجرا شد. داده‌ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS (ویرایش 16) و با کمک آزمون‏های آماری تی‌مستقل، آزمون دقیق فیشر، آنالیز واریانس تکرارشونده و تعقیبی بونفرونی تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: نتایج، افزایش معنی‌داری را در میانگین تغییرات نمره نگرش، قصد رفتاری و کنترل رفتاری درک‌شده، قبل و بلافاصله بعد از مداخله در افراد گروه آزمون نسبت به گروه شاهد نشان داد (05/0>P)؛ همچنین میانگین تغییرات کنترل رفتاری درک‌شده، قبل و دو ماه بعد از مداخله در افراد گروه آزمون نسبت به گروه شاهد افزایش معنی‌داری داشت (05/0>P).

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه، اثربخشی آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده را بر سازه‏ های نگرش، کنترل رفتاری درک‌شده و قصد رفتاری مرتبط با انجام مراقبت‏های دوران بارداری نشان داد.

متن کامل [PDF 1820 kb]   (2969 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2560 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: ۱۳۹۴/۹/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۵/۲/۱۳