دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1393 )                   جلد 21 شماره 2 صفحات 246-252 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
2- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران ، sadeghi_1339@bums.ac.ir
چکیده:   (10556 مشاهده)

زمینه و هدف: افسردگی، بهدلیل شیوع بالا و پیامدهای بعدی آن، یکی از مسائل مهم بهداشتی است. با توجه به مشکلات خاص تحصیل در رشته پزشکی و اهمیت سلامت روان در دانشجویان این رشته، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع افسردگی و مقایسه آن در دانشجویان دو سال اول و دو سال آخر رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد. روش تحقیق: این مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی، بر روی 151 نفر (84 نفر در سالهای اول و دوم و 67 نفر در سالهای ششم و هفتم) از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در سال 1389 انجام شد. ارزیابی افسردگی، توسط آزمون کوتاه Beck، در دو گروه که بهصورت سرشماری انتخاب شده بودند، انجام گرفت. دادهها پس از جمعآوری و ورود به نرمافزار آماری SPSS (ویرایش 15)، با کمک آزمونهای آماری کایاسکوئر و تیمستقل، در سطح معنیداری α کوچکتر از 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافتهها: تعداد 151 دانشجو با میانگین سنی 2±22 سال، در این مطالعه شرکت کردند. شیوع افسردگی در کلّ 151 نفر در تمام انواع خفیف، متوسط و شدید، 8/31% بود. شیوع افسردگی در دانشجویان سالهای اول و دوم رشته پزشکی، %8/29 و در دانشجویان دو سال آخر این رشته %3/34 بود که این اختلاف از نظر آماری معنیداری نبود. شیوع افسردگی، در پسران بیشتر از دختران بود که این تفاوت نیز از نظر آماری معنیدار نبود؛ همچنین ارتباط شیوع افسردگی با متغیّرهایی مانند: سن، محل سکونت، تحصیلات والدین، وضعیت مسکن و شغل والدین، معنیدار نبود. نتیجه‌گیری: به نظر میرسد، شیوع افسردگی در دانشجویان پزشکی نسبتاً بالا باشد، اگر چه تحصیل در رشته پزشکی، تأثیر قابل‌ملاحظه ای در وضعیّت افسردگی دانشجویان ندارد.

متن کامل [PDF 241 kb]   (2070 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله كوتاه | موضوع مقاله: روانشناسي باليني
دریافت: 1392/11/16 | پذیرش: 1393/6/13 | انتشار الکترونیک: 1393/6/29