دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1393 )                   جلد 21 شماره 2 صفحات 211-218 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد اموزش بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ، : sepahi.bahar@yahoo.com
چکیده:   (15355 مشاهده)

زمینه و هدف: جهش رشد در دوره نوجوانی و به‌ویژه وقوع قاعدگی در دختران، سبب افزایش نیازهای تغذیه‌ای این سنین می‌شود. مطالعه حاضر، با هدف تعیین تأثیر آموزش تغذیه بر آگاهی و عملکرد تغذیه‌ای دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهرستان بیرجند انجام شده است. روش تحقیق: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 120 نفر از دانش‌آموزان پایه دوم راهنمایی شهر بیرجند در سال 1391، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی، در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بود که قبل و یک‌ ماه بعد از مداخله آموزشی (به‌روش سخنرانی و پرسش و پاسخ) توسط دانش‌آموزان تکمیل شد. داده‌ها پس از ورود به نرم‌افزارSPSS (ویرایش 16)، با استفاده از آزمون‌های کای‌دو، تی‌مستقل، تی‌زوجی و Anova، در سطح معنی‌داری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: میانگین نمره آگاهی گروه مداخله، پس از آموزش، از 57/4±35/21 به4/4±66/26 افزایش یافت (001/0>P) و نمره عملکرد آنها از 84/1±39/7 به 86/1±31/8 افزایش یافت (04/0P<)؛ همچنین بین تغییرات میانگین نمره آگاهی بین گروه‌های مداخله و کنترل پس از آموزش تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (05/0P<)، اما بین اختلاف میانگین نمره عملکرد دو گروه، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. نتیجه‌گیری: آموزش به‌شیوه سخنرانی و پرسش و پاسخ، می‌تواند موجب افزایش قابل توجه آگاهی و تاحدودی بهبود عملکرد تغذیه‌ای نوجوانان گردد؛ اگر چه برای ارتقای رفتارهای تغذیه‌ای، استفاده از روش‌‌های مؤثّرتری توصیه می‌گردد.

متن کامل [PDF 197 kb]   (3216 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: 1392/9/20 | پذیرش: 1393/4/29 | انتشار الکترونیک: 1393/6/13