دوره 14، شماره 2 - ( تابستان 1386 )                   جلد 14 شماره 2 صفحات 9-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشجوی دکتری پرستاری، دانششگاه تربیت مدرس
2- استادیار دانشکده پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس ، memrian2006@yahoo.com
3- استادیار دانشکده پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:   (13036 مشاهده)
زمینه و هدف: اضطراب، شایع ترین پاسخ فیزیولوژیک و سایکولوژیک به درد در بیماران سوختگی می باشد که می تواند عملکرد جسمانی و روانی آنها را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین درد و اضطراب در بیماران سوختگی انجام شد.
روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد، 60 بیمار بستری در بخش سوختگی زنان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات فردی بیماران، ابزار دیداری- خطی شدت درد و پرسشنامه خود گزارشی میزان اضطراب بیماران سوختگی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی داری P<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: بین شدت درد و میزان اضطراب در هفته اول (rs=0.61, P<0.002)، طی هفته سوم (rs=0.43, P?0.002) و هفته چهارم (rs=0.58, P<0.002) همبستگی معنی داری از نظر آماری وجود داشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، می توان اذعان داشت که در مراقبت، درمان و کنترل درد بیماران سوختگی بایستی به کنترل اضطراب این بیماران توجه خاصی مبذول نمود.
واژه‌های کلیدی: درد، اضطراب، بیماران سوختگی
متن کامل [PDF 192 kb]   (1997 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: روانشناسي باليني
دریافت: ۱۳۸۵/۶/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰