دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1393 )                   جلد 21 شماره 2 صفحات 228-236 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
2- بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران ، F.Sabzehkar@bums.ac.ir
3- عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
4- بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
چکیده:   (12805 مشاهده)
زمینه و هدف: سوختگی، از پرهزینه‌ترین آسیب‌ها است که در همه سنین رخ می‌دهد. بنا بر اهمّیت سوختگی و با توجه به اینکه ساختار جمعیّتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هر منطقه تفاوت دارد، کسب اطلاعات خاص در هر منطقه، برای برنامه‌ریزی‌های پیشگیری و درمانی ضروری است؛ بنابراین مطالعه مقطعی گذشته نگرحاضر، با هدف بررسی عوامل اپیدمیولوژیک مرتبط با سوختگی‌های منجر به بستری شدن بیماران در بیمارستان امام رضا بیرجندانجام شد. روش تحقیق: مطالعه مقطعی (گذشته‌نگر) حاضر، بر روی کلیه بیماران مبتلا به سوختگی بستری‌شده در بیمارستان امام رضا بیرجند که 1160 نفر بودند در طی 6 سال (از ابتدای سال 1385 تا پایان اسفندماه 1390) انجام شد. داده‌های لازم توسط پرسشنامه پژوهشگرساخته، جمع‌آوری گردید و با استفاده از نرم‌افزار SPSS (ویرایش 5/15) و با کمک آزمون‌های آماری من‌ویتنی و کای‌اسکوئر تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین سنّی بیماران، 6/20±6/24 سال و طول مدت بستری آنها 4/12±6/11 روز بود. اغلب بیماران را مردان (8/58%)، افراد مجرّد (1/54%)، بیکار (1/24%)، دارای تحصیلات در حدّ بی‌سواد یا ابتدایی (4/71%) و دارای بیمه خدمات درمانی (4/60%) تشکیل می‌دادند. بیشترین فراوانی عامل سوزاننده، شعله ناشی از احتراق نفت و بنزین (9/43%) و بیشترین علّت، حوادث اتفاقی در منزل (1/73%) بود. 8/37% بیماران، 10 تا 29 درصد سوختگی داشتند و اغلب (9/55%)، سوختگی درجه 2 و 3 توأم داشتند. 1/14% بیماران فوت شدند. بستری بیماران در فصول زمستان (2/28%) و پاییز (26%) بیشتر بود. ارتباط آماری معنی‌داری بین متغیّرهای علّت (001/0=P) و درصد سوختگی (001/0=P) با فصل وجود داشت. بین طبقات سنّی مورد مطالعه و درصد سوختگی سطح بدن (001/0=P)، ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت. نتیجه‌گیری: شیوع سوختگی در مردان و در کودکان بیشتر رخ می‌دهد.
متن کامل [PDF 295 kb]   (2855 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: اپيدميولوژي
دریافت: 1392/2/16 | پذیرش: 1393/5/13 | انتشار الکترونیک: 1393/6/18