دوره 20، شماره 3 - ( پاييز 1392 )                   جلد 20 شماره 3 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- متخصص گوش و حلق و بینی، گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
2- علوم تشریحی، گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، عضو مرکز تحقیقات عناب و زرشک، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. ، mmhtahery35@yahoo.com
3- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
چکیده:   (13508 مشاهده)
زمینه و هدف: تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی، از شایع‌ترین اعمال جراحی انجام‌شده توسط متخصصین گوش، حلق و بینی می‌باشند. به دلیل عدم وجود مطالعات کافی در مورد اثر آنتی‌بیوتیک‌درمانی‌ بر روی عوارض ناشی از این اعمال جراحی و از طرفی نبود توافق مشترک در مورد مصرف و یا عدم مصرف این داروها، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر آنتی‌بیوتیک‌ها بر روی عوارض ناشی از اعمال جراحی تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی انجام شد. روش تحقیق: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی، بر روی 138 بیمار که کاندید جراحی تونسیلکتومی یا آدنوتونسیلکتومی شدند، انجام‌ گرفت. شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی در دو گروه مساوی مورد (دریافت‌کننده آنتی‌بیوتیک) و شاهد (آنتی‌بیوتیک دریافت نمی‌کردند) قرار گرفتند. دو گروه، از نظر داشتن تب، میانگین تعداد گلبول‌های‌سفید، شدّت تهوّع و استفراغ، شدّت درد پس از عمل، نحوه ‌تکلّم، میانگین زمان شروع به‌خوردن مایعات، خونریزی در حین ‌عمل و پس از آن، ترشح چرکی و روند ترمیم ‌زخم، مورد مقایسه قرار گرفتند. داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS (ویرایش 13) و با استفاده از آزمون‌های آماری کای‌اسکوئر، تی‌تست، فیشر و من‌ویتنی، در سطح معنی‌داری 05/0>α مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: در این مطالعه، 3/49% افراد گروه مورد و 6/40% افراد گروه شاهد، مرد بودند. میانگین ‌سنی افراد در گروه مورد 3/8±2/12 و در گروه شاهد 9/5±5/11 بود. میانگین شدّت درد و تهوع و استفراغ در گروه مورد به‌ترتیب: 95/0±72/2 و 94/0±4/16 و در گروه شاهد 83/0±54/2 و 4/1±3/16 بود. در مقایسه میانگین‌ها، در هیچ‌یک از متغیّرهای مورد ارزیابی، اختلاف معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده نگردید و فقط میانگین تعداد گلبول‌های ‌سفید خون 24 ساعت پس از عمل جراحی، در گروه مورد 3544±12923 و در گروه شاهد 3591±14223 بود که اختلاف آنها از نظر آماری معنی‌دار بود (03/0=P). نتیجه‌گیری: استفاده یا عدم استفاده از آنتی‌‌بیوتیک، تأثیری بر عوارض ناشی از عمل تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی ندارد.
متن کامل [PDF 205 kb]   |   متن کامل (HTML)   (1963 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: گوش و حلق و بيني
دریافت: 1392/2/3 | پذیرش: 1392/7/17 | انتشار: 1392/10/18