دوره 20، شماره 3 - ( پاييز 1392 )                   جلد 20 شماره 3 صفحات 233-243 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، Shirvani@bmsu.ac.ir
2- دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج
3- ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...
چکیده:   (14179 مشاهده)
زمینه و هدف: سیستم ایمنی هومورال، تابع شدت، مدت و نوع فعالیت‌های ورزشی است؛ از این رو هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت تناوبی شدید 90 دقیقه‌ای بر پاسخ‌های ایمنی هومورال در بازیکنان جوان فوتبال بود. روش تحقیق: 24 بازیکن تمرین‌کرده فوتبال، از لیگ جوانان استان کرمان انتخاب و به‌طور تصادفی در 2 گروه تجربی (12n=) و کنترل (12n=) قرار گرفتند. گروه تجربی، در پروتکل 90 دقیقه‌ای ویژه فوتبال شرکت کردند. از آزمودنی‌ها در دو مرحله (قبل و یک ساعت پس از انجام آزمون) خون‌گیری به عمل آمد و نمونه‌های خون، برای تعیین میزان عوامل سیستم ایمنی خون (تعداد لکوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها، غلظت ایمونوگلوبولین‌های A،G، M و اجزای C3و C4 کمپلمان سرم) در آزمایشگاه ایمنی‌شناسی، مورد آزمایش قرار گرفتند. کلیه اطلاعات، با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab (ویرایش 14)، پردازش و برای مقایسه نتایج قبل و بعد از فعالیت ورزشی در گروه تجربی، از آزمون t وابسته و بین دو گروه، از آزمون t مستقل در سطح معنی‌داری 01/0≥P استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد، انجام یک جلسه فعالیت تناوبی شدید 90 دقیقه‌ای در بازیکنان جوان فوتبال، باعث افزایش معنی‌داری در تعداد لکوسیت‌ها (001/0P=) و نوتروفیل‌ها (001/0P=) و کاهش معنی‌داری در غلظت سرمی ایمونوگلوبولین‌های G (001/0P=) و ایمونوگلوبولین‌های A(01/0P=) شد؛ در حالی‌که در غلظت سرمی ایمونوگلوبولین‌های Mو اجزای C3و C4 کمپلمان، هیچ‌گونه تغییر معنی‌داری پس از تمرین تناوبی شدید ایجاد نگردید. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد، انجام یک جلسه فعالیت تناوبی شدید 90 دقیقه‌ای، یک عامل استرس‌زا و سرکوبگر برای ایمونوگلوبولین‌های G و A سیستم ایمنی در بازیکنان جوان فوتبال محسوب می‌شود و ممکن است تکرار چنین تمرینی، بازیکنان جوان فوتبال را در معرض ابتلا به عفونت‌های مجاری تنفسی فوقانی مربوط به کاهش این دو ایمنوگلوبولین مهم قرار دهد.
متن کامل [PDF 255 kb]   |   متن کامل (HTML)   (7764 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: ايمونولوژي
دریافت: 1391/10/22 | پذیرش: 1392/6/12 | انتشار الکترونیک: 1392/9/12