دوره 19، شماره 6 - ( ویژه نامه قلب و عروق 1391 )                   جلد 19 شماره 6 صفحات 10-16 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات پرفشاری خون، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
2- مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ، Gharipour@crc.mui.ac.ir
3- مرکز سلامت حرفه ای، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، اصفهان ، ایران
4- مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده:   (11697 مشاهده)

زمینه و هدف: مطالعه حاضر به منظوربررسی اثر بخشی یک برنامه غربالگری و درمانی در کنترل پرفشاری در محل کار طراحی و انجام شده است. روش: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است که در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان انجام شد. تعداد 500 نفربا فشار خون تأیید شده در این مطالعه شرکت کردند.. پس از انجام آزمایشات وتعیین نمره فرامینگهام به مرکز تحقیقات قلب و عروق ارجاع داده شدند . مداخلات به صورت برنامه های آموزشی انجام شد و در ضمن پرسشنامه در غالب سوالات تغذیه،آگاهی و...تکمیل گردید.داده های بدست آمده یه منظور تعیین نقش مداخلات، توسط ازمون های t-test, GEE,OLS مورد آنالیز قرار گرفتند. یافته ها: مقایسه فشارخون سیستول و دیاستول قبل و بعد از مطالعه، کاهش معنی داری را در هر دو پارامتر(14.72±7.97- و 9.96±2.66- میلی مترجیوه ، به ترتیب) نشان می دهد. هرچند مقدار کاهش بیشتری در فشار خون دیاستول مشاهده شد. آنالیزGEE نشان داد که فشار خون سیستول ودیاستول در حدود 0.115- و 0.054- میلی متر جیوه در ماه کاهش یافته است.ORL همچنین ،کاهش 4.88 و 2.57 میلی متر جیوه به ترتیب در فشارخون سیستول و دیاستول بازای مصرف هر یک قلم داروهای کاهنده فشارخون نشان داد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که مداخلات صورت گرفته در محیط کار با افزایش آگاهی بیماران مبنی بر داشتن شیوه زندگی در کنترل فشار خون در کارکنان فولاد مبارکه اصفهان موثر بوده است.

واژه‌های کلیدی: پرفشاری خون، محیط کار، مداخلات، کنترل.
متن کامل [PDF 198 kb]   (2356 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: قلب وعروق
دریافت: 1391/6/29 | پذیرش: 1391/12/16 | انتشار الکترونیک: 1392/10/15