دوره 20، شماره 1 - ( بهار 1392 )                   جلد 20 شماره 1 صفحات 58-67 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
2- دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ، jalambadaniz @gmail.com
3- ، گروه آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (55962 مشاهده)

 زمینه و هدف: بیش از نیمی از مشکلات جنسی که باعث نابودی زندگی و روابط زناشویی می‌شود، به علت آگاهی ناکافی یا عقاید نادرست در مورد روابط جنسی ایجاد می‌شود. تئوری رفتار برنامه ریزی‌شده (Theory of Planned Behavior)، یکی از تئوری‌های مهمی است که فرایند اصلی پذیرش رفتارهای بهداشتی را توضیح می‌دهد. این مطالعه، آموزش جنسی بر مبنای تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر عملکرد جنسی زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان شماره یک مشهد را مورد بررسی قرار داد.

 روش تحقیق: این مطالعه نیمه‌تجربی به‌صورت قبل و بعد، بر روی 80 نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی مشهد که در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند، انجام شد. روایی صوری، روایی محتوی و پایایی پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای‌، به‌وسیله آلفای کرونباخ و آزمون- بازآزمون تعیین شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (ویرایش 5/11) و آزمون‌های ضریب همبستگی اسپیرمن و آنالیز رگرسیون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 یافته‌ها: پس از مداخله آموزشی، میانگین امتیازات آگاهی، نگرش، درک کنترل رفتار، قصد و عملکرد جنسی در گروه مداخله، به‌صورت معنی‌داری افزایش پیدا کرد. این تغییرات در گروه کنترل معنی‌دار نبود؛ همچنین تفاوت آماری معنی‌داری در هنجارهای انتزاعی دو گروه بعد از مداخله به‌وجود نیامد.

 نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر آموزش در ارتقای عملکرد جنسی زنان، پیشنهاد می‌شود کارگاه‌های آموزشی بهبود عملکرد جنسی، با هدف پیشگیری از مشکلات جنسی با حضور زوجین در مراکز بهداشتی درمانی دایر گردد.

متن کامل [PDF 166 kb]   |   متن کامل (HTML)   (4075 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: ۱۳۹۱/۶/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰