دوره 14، شماره 1 - ( بهار 1386 )                   جلد 14 شماره 1 صفحات 9-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار گروه آموزشی پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، rezaghaderi@yahoo.com
2- آزمایشگاه DNA Typing، پزشکی قانونی مشهد
چکیده:   (15398 مشاهده)
زمینه و هدف: ویتیلیگو یک اختلال دپیگمانته اکتسابی است که شیوع آن در جامعه %2-1 می باشد. با وجود نظریه ها و تئوریهای متفاوت، علت اصلی آن هنوز ناشناخته است. فرایندهای ژنتیکی و گروههای خونی در اتیولوژی ویتیلیگو مطرح شده اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین ویتیلیگو با گروههای خونی A، B، O و Rh انجام شد.
روش تحقیق: در این مطالعه مورد- شاهدی، فراوانی گروههای خونی و Rh در 100 بیمار مبتلا به ویتیلیگو (گروه مورد) و 100 نفر از افراد غیر مبتلا به ویتیلیگو که همراه بیمار بودند و به درمانگاههای پوست شهر بیرجند مراجعه کرده بودند، (گروه شاهد) مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه خونی و Rh در هر دو گروه تعیین شد و فراوانی هر گروه خونی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو با افراد غیر مبتلا مورد مقایسه قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمونهای Chi-Square و t در سطح معنی داری P<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: گروه خونی %32 از مبتلایان به ویتیلیگو، A، B %33، AB %7 و O %28 بود. در گروه شاهد، درصد این گروههای خونی به ترتیب %43، %21، %13 و %23 بود که این اختلافات از نظر آماری معنی دار بود (c2=6.85, P<0.05) Rh در %87 از گروه مورد و %83 از گروه شاهد، مثبت و در %13 از گروه مورد و %17 از گروه شاهد، منفی بود؛ این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (c2=6.85, P>0.05).
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که افراد با گروه خونی B نسبت به سایر گروههای خونی، برای ابتلا به بیماری ویتیلیگو مستعدتر می باشند ولی بین بیماری ویتیلیگو با Rh رابطه معنی داری وجود ندارد.
واژه‌های کلیدی: ویتیلیگو، گروههای خونی، Rh
متن کامل [PDF 180 kb]   (2105 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: پوست
دریافت: 1385/6/15 | پذیرش: 1394/12/20 | انتشار الکترونیک: 1394/12/20