دوره 20، شماره 3 - ( پاييز 1392 )                   جلد 20 شماره 3 صفحات 279-287 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- عضو مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی شرق کشور، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. ، m3torshizi@bums.ac.ir
2- عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
چکیده:   (12575 مشاهده)
زمینه و هدف: دلبستگی مادر و جنین، نقش مهمی در سلامت مادر باردار و جنین دارد. با توجه به تفاوت‌های اقتصادی، فرهنگی و قومی این منطقه با سایر نقاط کشور، این پژوهش به‌منظور بررسی میزان دلبستگی مادر- جنین و عوامل مرتبط با آن، در مادران باردار شهر بیرجند در سال 1391 انجام شده است. روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی، بر روی 241 نفر از زنان باردار، به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انجام شد. ابزارهای سنجش مورد استفاده، پرسشنامه‌های حمایت اجتماعی و پرسشنامه دلبستگی مادر- جنین کرانلی بود. داده‌ها پس از جمع‌آوری، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (ویرایش 5/16) تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین سن زنان باردار 2/5±96/26 سال و سن بارداری آنان 3/6±01/30 هفته بود. میانگین نمره دلبستگی مادر- جنین در این پژوهش 38/0±77/3 بود. دلبستگی مادر- جنین، با تحصیلات و شغل (تحصیلات و شغل مادر و همسر) و رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی، ارتباط آماری معنی‌داری داشت (05/0P<) اما ارتباط معنی‌داری با متغیرهای تعداد بارداری، نوع بارداری (خواسته یا ناخواسته)، سن بارداری، سابقه سقط، سابقه مرده‌زایی، سابقه حاملگی پرخطر، سن مادر، وضعیت مسکن و میزان کفایت درآمد نداشت. نتیجه‌گیری: برخی از ویژگی‌های دموگرافیک و پری‌ناتال در دوران بارداری، با دلبستگی مادر-جنین مرتبط بودند که توجه به آنها توسط ماماهای مراکز بهداشتی و درمانی، می تواند نقش مهمی در ارتقای رفتارهای دلبستگی داشته باشد.
متن کامل [PDF 153 kb]   (3356 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: زنان و زايمان
دریافت: 1391/5/28 | پذیرش: 1392/6/12 | انتشار الکترونیک: 1392/9/26