دوره 19، شماره 3 - ( پاييز 1391 )                   جلد 19 شماره 3 صفحات 302-311 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، بیرجند،ایران
2- گروه روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران
3- عضو مرکز تحقیفات هپاتیت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، مربی، گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. ، rezamood@yahoo.com
چکیده:   (15803 مشاهده)
زمینه و هدف: دیابت شیرین، از بیماری‏های مزمن شایع جهان و تهدیدکننده سلامت ‏روانی می‏باشد. عوامل متعددی از جمله تقویت ایمان دینی و افزایش توان خودمراقبتی، در درمان و کنترل عوارض این بیماری مؤثر است. این پژوهش، با هدف بررسی نقش توکل به خدا و خودکارآمدی بر سلامت روان بیماران دیابتی نوع 2 انجام شده ‏است. روش تحقیق: این مطالعه توصیفی‏- تحلیلی از نوع همبستگی، بر روی 204 نفر از بیماران دیابتی نوع 2 که به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند، انجام شد. توکل به خدا، خودکارآمدی و سلامت روان بیماران، با استفاده از پرسشنامه‏های استاندارد توکل به خدا،DMSES و GHQ-28 اندازه‏گیری شد. داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار آماری SPSS (ویرایش 13)، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون آماری T-Test و رگرسیون چندگانه در سطح 05/0=α تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته‏ها نشان داد که بین دو جنس، از نظر توکل به خدا، خودکارآمدی و سلامت‏روان، در سطح 05/0P< تفاوت معنی‌داری وجود ندارد؛ همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین توکل به خدا و خودکارآمدی (001/0P< و 45/0=r)، سلامت‏روان و توکل به خدا (001/0>P و 56/0-=r) و سلامت‏روان و خودکارآمدی (001/0>P و 44/0-=r) معنی‌دار بود. تحلیل رگرسیون نشان داد که توکل به خدا و خودکارآمدی، 35% واریانس سلامت روان بیماران دیابتی را تبیین می‌کند و پیش‏بینی‌کننده‌ای قوی برای آن می‏باشد. نتیجه‌گیری: با توجه به افزایش شیوع دیابت شیرین، این بیماری از مشکلات مهم بهداشتی جهان محسوب می‏شود؛ بنابراین، مداخله برای افزایش ایمان معنوی و خودکارآمدی در جهت انجام فعالیت‏های خود مراقبتی، در کاهش آسیب‏های دیابت مفید خواهد بود.
متن کامل [PDF 243 kb]   (2733 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: ۱۳۹۱/۵/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۱/۷/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰