دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1383 )                   جلد 11 شماره 4 صفحات 9-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد پرستاری؛ عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، izadpanahy@yahoo.com
2- متخصص قلب و عروق؛ استادیار گروه آموزشی داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
3- کارشناس ارشد پرستاری؛ عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
4- کارشناس پرستاری
5- کارشناس ارشد آناتومی؛ عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
چکیده:   (13216 مشاهده)
زمینه و هدف: هپاتیت B یکی از مهمترین بیماریهای منتقله از راه خون به انسان است و تنها راه جلوگیری از انتقال و انتشار این بیماری، تزریق واکسن می باشد. کارکنان پرستاری نقش بسیار گسترده ای در پیشگیری و نیز از شیوع بیماریهای منتقله از راه خون دارند که از راه آسیب با سر سوزن، وسایل نوک تیز و آلوده و در تماس مستقیم با خون و حتی تجهیزات آلوده با خون و ترشحات و ... انتقال می یابد؛ مطالعه حاضر به منظور تعیین میزان پوشش واکسیناسیون کارکنان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بر علیه هپاتیت B انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی که تمامی کارکنان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی و طرح نیروی انسانی شاغل در بخش درمان) مورد بررسی قرار گرفتند، از پرسشنامه ای شامل دو قسمت اطلاعات فردی و سوالات بهداشتی استفاده شد که با ارائه آموزش لازم به پرسشگران و مصاحبه حضوری تکمیل گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری Chi-Square و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری P?0.05 تحلیل شدند.
یافته ها: در مجموع برای 243 نفر پرسشنامه تکمیل شد. از این تعداد، %84 سابقه واکسیناسیون را ذکر کردند و %16 سابقه واکسیناسیون نداشتند. %72.91 واکسیناسیون خود را کامل انجام داده بودند؛ %15.3 یک نوبت و %11.8 دو نوبت تزریق را انجام داده بودند؛ بین گروه های مختلف سنی، سابقه کار و نوبت تزریق واکسن اختلاف معنی دار آماری حاصل نشد؛ همچنین رابطه بین مدرک تحصیلی و نوبت تزریق واکسن معنی دار نبود.
نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که %27.1 از افراد مورد مطالعه، واکسیناسیون خود را به طور ناقص انجام داده بودند؛ پیگیری تکمیل واکسیناسیون و یا تزریق واکسن یادآور برای این افراد ضروری است.
متن کامل [PDF 163 kb]   (1942 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: عفوني
دریافت: 1385/6/15 | پذیرش: 1392/10/19 | انتشار الکترونیک: 1392/10/19